SER wil OR beter ondersteunen bij conflicten

22 september 2016 | Door redactie

De Sociaal-Economische Raad (SER) wil in kaart brengen hoe OR'en omgaan met conflicten binnen de OR, met de bestuurder en met de achterban. Dat moet de SER helpen om bemiddeling voor OR’en te verbeteren.

De SER bemiddelt bij conflicten tussen de OR en bestuurder als één van hen daartoe een adviesverzoek (tool) indient. Dat gebeurt via de bedrijfscommissies van de SER. De bemiddeling is gratis, neemt enkele weken in beslag en het uiteindelijke advies van de bedrijfscommissie is niet bindend. Het voordeel daarvan is dat het de onderlinge relatie tussen de OR en bestuurder niet gelijk op scherp zet. Een alternatief is de kantonrechter, maar dan gaat het al snel om maanden met een bindend oordeel.

Online vragenlijst ter verbetering van bemiddeling voor OR

Via een online vragenlijst wil de SER informatie verzamelen om de bemiddeling tussen OR'en en bestuurders te verbeteren. De vragenlijst staat tot 10 oktober open en het invullen ervan duurt ongeveer vijf tot tien minuten.