Twee derde OR’en heeft geen opleidingsplan

6 oktober 2016 | Door redactie

Veel OR’en hebben geen duidelijk beeld van de scholing die zij nodig hebben om hun OR-werk te kunnen doen. Dat twee derde van de OR’en geen scholingsplan heeft, helpt daar niet bij. Hoe is dat geregeld bij uw OR? Kaart het eens aan!

Eén derde van de OR’en heeft een opleidingsplan, maar dat is vaak niet concreet uitgewerkt. Dat blijkt uit onderzoek van de SER naar de ontwikkeling van OR-scholing. Driekwart van de OR’en benut niet al zijn scholingsrechten met als belangrijkste reden dat ze niet het hele jaar door behoefte hebben aan scholing. Ook vinden OR-leden het lastig om naast het OR-werk en de werkdruk in het reguliere werk nog scholing te volgen. OR’en en bestuurders vinden de scholing wel nuttig en effectief en ze zijn tevreden over de kwaliteit en bruikbaarheid.

OR-lid heeft recht op vijf dagen scholing per jaar           

OR-leden hebben recht op minimaal vijf dagen scholing per jaar. OR-leden die moeite hebben om goedkeuring te krijgen voor scholing, kunnen verwijzen naar artikel 18 en artikel 22 lid 3 en 4 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Daar staat waarop een OR-lid of commissielid recht heeft. OR-leden die daaraan niet voldoende houvast hebben, kunnen gebruikmaken van het traject ‘Scholingsrecht OR (tools)’. Hierin staan voorbeeldbrieven die OR-leden helpen hun scholingsrecht te benutten. Voor OR’en is het hoe dan ook raadzaam om een OR-scholingsplan op te stellen.

Wijziging WOR en afschaffing GBIO-bijdrage

Aanleiding voor het onderzoek (pdf) was de afschaffing van de voor werkgevers verplichte heffing voor scholing en vorming van OR-leden in 2013. Tegelijkertijd werd in de WOR het scholingsrecht van OR-leden op kosten van de werkgever versterkt. Er klonken toen veel geluiden vanuit de scholingsmarkt dat de vraag naar OR-scholing daardoor hard daalde. Volgens het onderzoek is bij ruim de helft van de OR’en de scholingsomvang tussen 2011 en 2015 ongewijzigd, bij 20% daalde dat, bij 10% nam het juist toe en 15% van de OR’en weet het niet.