COR trekt aan de bel om gevaarlijke situatie

27 augustus 2018 | Door redactie

Een ondernemingsraad (OR) heeft ook buiten de overlegvergadering het recht om initiatiefvoorstellen te doen. Dat kan goed van pas komen als een werkwijze het functioneren van werknemers belemmert of werknemers in gevaar brengt.

De centrale ondernemingsraad (COR) van de politie trok onlangs aan de bel vanwege de aanpak van illegaal vuurwerk. De huidige werkwijze stelt de agenten niet in staat om deze taak naar behoren uit te voeren. Agenten die gevaarlijk vuurwerk in beslag nemen, mogen het niet zelf vervoeren en veilig opslaan. Ze moeten het vuurwerk bewaken tot een gespecialiseerd bedrijf het komt ophalen. Dat leidt tot gevaarlijke situaties. Volgens de COR kan het twee tot zes uur duren totdat de gespecialiseerde transporteur komt en is deze werkwijze onuitvoerbaar.
Minister Grapperhaus van Justitie heeft de Tweede Kamer vorig jaar november beloofd voor dit probleem een oplossing te bedenken. Volgens de COR ligt er echter nog geen plan van aanpak. De COR waarschuwt nu dat de aanpak van illegaal vuurwerk de komende jaarwisseling dreigt te mislukken.

Initiatiefrecht helpt raad belangen achterban te behartigen

Een ondernemingsraad mag ook buiten de overlegvergadering om initiatiefvoorstellen doen aan de bestuurder. Dit initiatiefrecht is vastgelegd in artikel 23, lid 3 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Het recht is een handig middel voor de OR om de belangen van de achterban te behartigen. Zo kan een werkwijze het functioneren van werknemers belemmeren waardoor zij hun taak niet goed kunnen uitvoeren. De OR kan dan aan de bel trekken en de bestuurder verzoeken om een alternatieve aanpak te bedenken. De OR kan eventueel ook zelf zo’n alternatief presenteren. Zo ondersteunt de OR de bestuurder én wordt de verbetering waarschijnlijk sneller gerealiseerd.