Achterban van de OR

De leden van de ondernemingsraad zijn gekozen door de werknemers in de organisatie: hun achterban. Het is de taak van de OR om de belangen van de achterban mee te nemen in het overleg met de bestuurder. De achterban van de ondernemingsraad bestaat uit alle werknemers in de organisatie met een arbeidsovereenkomst. Daarbij maakt het niet uit of de werknemers een vast, tijdelijk, fulltime of parttime dienstverband hebben. Voor de OR is het contact met de achterban van groot belang.De OR moet dan ook goed nadenken over zijn communicatie met en raadpleging van de achterban. De OR kan onder andere inzetten op het dagelijks contact met collega’s, de OR-nieuwsbrief, intranet of een achterban-enquête.

 

Tools

E-learning

Overlegrecht van de OR
Videocollege
17 minuten
Publicatiedatum: 01-06-2016

Vraag en antwoord

Kan onze OR zich terugtrekken uit de COR en zelf alle bevoegdheden van de WOR uitoefenen?
Om de vraag kort te beantwoorden: nee, de OR kan zich niet terugtrekken en de bevoegdheden van de COR overnemen. In de verhouding tussen ondernemingsraden en de COR is er echter altijd een spanningsveld. De COR is ingesteld voor alle raden. Ook behartigt de COR de belangen van ondernemingen... Lees het hele antwoord