EOR KLM gaat in tegen wens directie en vakbond

13 oktober 2017 | Door redactie

Ondanks de afspraken in de cao, komt er geen piloot in de raad van commissarissen (RvC) van Air France-KLM. De Europese ondernemingsraad (EOR) gaf de personeelszetel aan een senior purser. Hij zal àlle KLM-werknemers vertegenwoordigen.

De piloten en de VNV (Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers) zijn niet te spreken over de voordracht van de Europese ondernemingsraad (EOR) van Air France-KLM. In ruil voor de personeelszetel in de raad van commissarissen (RvC) werden namelijk de salarissen van de piloten bevroren, de werk- en rusttijdsregeling aangepast om de productiviteit te verhogen en de pensioengerechtigde leeftijd verhoogd van 56 naar 58 jaar. De piloten ontvingen wel aandelen. Deze afspraken werden vastgelegd in de cao die drie geldt en eind dit jaar verloopt.

KLM had alleen inspanningsverplichting

In de cao is echter alleen bepaald dat de KLM de inspanningsverplichting had om een zetel voor een piloot te bemachtigen. Die inspanning heeft de KLM geleverd. Zo ging de KLM met de ondernemingsraad (OR) in gesprek om tot een unanieme voordracht te komen voor één Nederlandse kandidaat en dan bij voorkeur een piloot. De EOR van Air France-KLM vroeg voor de voordracht van een commissaris van de raad van commissarissen (RvC) namelijk om advies bij de OR. De OR kwam echter niet tot een eenduidig advies en stuurde vier vertegenwoordigers: één piloot, twee leden cabinepersoneel en één lid grondpersoneel.

EOR koos met ruime meerderheid voor purser

De EOR die volgens de statuten van Air France-KLM verantwoordelijk is voor de uiteindelijke voordracht, koos met een ruime meerderheid de senior purser. Hij heeft veel ervaring in medezeggenschap. Zo was hij in het verleden voorzitter van de KLM-OR en vice-voorzitter van de EOR van Air France-KLM. Daarnaast is hij nu voorzitter van een stichting voor kennisuitwisseling tussen multinationale ondernemingsraden. De purser zal alle KLM-werknemers vertegenwoordigen en niet alleen het cabinepersoneel.   
Het is de vraag of de VNV zich hierbij neerlegt. Eerder liet de pilotenvakbond weten € 26,7 miljoen te zullen eisen van KLM als de cao-afspraak niet wordt nagekomen.