Nieuwe subsidieronde voor aanpak laaggeletterdheid op werkvloer

16 augustus 2018 | Door redactie

Werkgevers kunnen een ´Tel mee voor Taal´-subsidie aanvragen voor taalles voor laaggeletterde werknemers. In Nederland zijn 700.000 werknemers laaggeletterd. Dat kan risico’s met zich meebrengen op de werkvloer.

Werknemers die laaggeletterd zijn, hebben grote moeite met lezen en schrijven. Zij zijn geen analfabeet en kunnen wel lezen en schrijven, maar slechts op een laag niveau. Als werknemers uit schaamte niet durven toe te geven dat zij slecht kunnen lezen en schrijven, kan dit grote risico’s opleveren. Zo kunnen zij arbeidsongevallen veroorzaken als zij veiligheidsinstructies, veiligheidsinformatiebladen en gebruiksaanwijzingen voor machines en producten niet goed kunnen lezen en begrijpen. Dit geldt niet alleen voor laaggeletterden, maar ook voor arbeidsmigranten die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen om geschreven (en misschien ook gesproken) aanwijzingen en instructies te begrijpen.

Veiligheid op werkvloer vergroten met taalcursussen

Werkgevers moeten arbeidsrisico’s uitsluiten en als dat niet mogelijk is, beperken. Zij moeten de inrichting van de werkplek, de werkmethoden en de arbeidsmiddelen – denk aan gereedschap, machines en persoonlijke beschermingsmiddelen – zoveel mogelijk aanpassen aan de persoonlijke eigenschappen van de werknemers. Dat is vastgelegd in artikel 3 lid 1c van de Arbowet. Als een werknemer niet goed kan lezen, vormt dat een risico voor zowel de werknemer als zijn collega’s. Door werknemers taalcursussen aan te bieden, vergroten werkgevers de veiligheid op de werkvloer.
Tot 15 oktober 2018 kunnen zij via Tel mee met Taal – een initiatief van diverse ministeries – een subsidie aanvragen voor scholing om de taalvaardigheid van werknemers te verbeteren. Werkgevers krijgen maximaal 67% van een cursus vergoed tot een bedrag van €1.500 tot een maximum van €200.000. De subsidie wordt uitgekeerd op een ‘op-is-op’-basis.