Binnenlucht niet meer recirculeren, is nu het advies

11 augustus 2020 | Door redactie

Het RIVM heeft de Ventilatierichtlijn herzien. Het wordt nu aangeraden met ventilatiesystemen zo veel mogelijk te zorgen voor verse luchttoevoer en niet meer te recirculeren. Het lijkt inmiddels goed mogelijk dat recirculatie van gebruikte lucht bijdraagt aan de verspreiding van het coronavirus.

Vlag EngelsThis news article is also available in English

Ventilatiesystemen die gebruikte binnenlucht recirculeren, lijken te kunnen bijdragen aan de verspreiding van het coronavirus. Hiervoor is geen onomstotelijk wetenschappelijk bewijs, omdat niet duidelijk is of virusdeeltjes nog levensvatbaar zijn na hun tocht door het ventilatiesysteem. Maar coronauitbraken in een verzorgingstehuis in Maassluis, op een voedselverwerkende afdeling van een sociale werkvoorziening in Gouda en in diverse slachthuizen zijn allemaal ontstaan in een situatie van recirculatie. In Maassluis is dit grondig onderzocht en hier werden ook resten van het virus aangetroffen in het ventilatiesysteem. Het RIVM heeft daarom de Ventilatierichtlijn herzien. Het wordt nu aangeraden om uit voorzorg zo veel mogelijk lucht van buiten in te laten. Recirculatie in ruimtes waar personen aanwezig zijn, kan beter worden vermeden.

Ventilatiesysteem na laten kijken 

Bij recirculatie wordt gebruikgemaakt van binnenlucht die gefilterd wordt. Dat kan uit kostenoverwegingen zijn, omdat buitenlucht nog op de gewenste temperatuur gebracht moet worden. Hoe groter het verschil tussen gewenste en buitentemperatuur, hoe duurder het is om af te zien van recirculatie. Dit speelt bijvoorbeeld bij slachthuizen. Als er gewerkt wordt met voedsel mag er soms ook geen buitenlucht ingelaten worden, vanwege de kans op verontreiniging. In de meeste andere gevallen wordt nu dus geadviseerd om niet meer te recirculeren. Ook is het verstandig na te laten kijken of het ventilatiesysteem goed is afgesteld en onderhouden. Zet daarnaast op geschikte momenten ramen en binnendeuren open, om alles even goed te laten luchten.