Ministerie van SZW start met Nationaal Preventieakkoord

5 december 2017 | Door redactie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is gestart met de eerste gesprekken over het Nationaal Preventieakkoord. Daarin maakt de overheid met diverse partijen afspraken over gezondheidskwesties die spelen in Nederland, zoals roken en overgewicht. Ook werkgevers worden hiervoor uitgenodigd.

Het nieuwe kabinet wil door middel van meer preventie zorgen dat de gezondheid van Nederlanders erop vooruit gaat. Een goede gezondheid heeft onder meer invloed op de arbeidsparticipatie. Bovendien voorkomt het ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en de kosten die hiermee gepaard gaan. Om dat te bereiken wordt een Nationaal Preventieakkoord gesloten tussen overheid en patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, sportverenigingen en sportbonden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De eerste gesprekken hierover zijn gestart.

Werkgever wil gezonde leefstijl bevorderen

Bestrijding van roken en overgewicht staat hoog op de agenda. Ook werkgevers zijn hierbij betrokken; bij de eerste gesprekken schuiven onder meer VNO-NCW, MKB-Nederland en Lidl aan. Werkgevers hebben belang bij werknemers met een gezonde leefstijl. Gezonde werknemers vallen minder snel en uit en hebben een grotere duurzame inzetbaarheid. Instrumenten om een gezonde leefstijl te bevorderen, zijn onder meer het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) (tool) en een vitaliteitscheck. Dergelijke onderzoeken zijn altijd vrijwillig.