Preventie

Door preventie is het mogelijk om problemen te voorkomen. Er worden maatregelen getroffen waardoor de kans op een ongeval of ziekte bij de werknemers verkleint. De risico’s en preventiemaatregelen worden vastgelegd in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het bijbehorende plan van aanpak. Ook moet iedere onderneming minstens één preventiemedewerker aanwijzen.

 

Tools

Infographics

Vangnet of maatwerk?

Arbowet Publicatiedatum 30-07-2019

Volgens de Arbowet is de werkgever verplicht zich bij zijn preventie-, verzuim- en re-integratiebeleid te laten bijstaan door gecertificeerde deskundigen. Hij heeft de...