Preventie

Door preventie is het mogelijk om problemen te voorkomen. Er worden maatregelen getroffen waardoor de kans op een ongeval of ziekte bij de werknemers verkleint. De risico’s en preventiemaatregelen worden vastgelegd in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het bijbehorende plan van aanpak. Ook moet iedere onderneming minstens één preventiemedewerker aanwijzen.