Is het aanbieden van een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek verplicht?

10 juli 2019

Ik hoorde dat voor aanvang van bepaald werk het aanbieden van een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) verplicht is. Klopt dit?

De Arbowetgeving (artikel 18 Arbowet) bepaalt dat de werkgever werknemers onder meer een PAGO moet aanbieden als zij voor het eerst nachtdiensten gaan draaien of gaan werken met gevaarlijke stoffen, biologische agentia, elektromagnetische en optische straling, trilling of lawaai.

Speciale aandacht voor veiligheid van jeugdige werknemers

Als een werknemer voor het eerst beeldschermwerk (langer dan twee uur per etmaal) gaat doen, verplicht het Arbobesluit vanwege de EU de werkgever om een oogonderzoek aan te bieden. Dit is zeker verstandig als de werknemer klachten heeft. Afhankelijk van de uitkomst moet de werkgever een uitgebreider onderzoek of oogcorrectiemiddelen (zoals een computerbril) mogelijk maken. In de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) behoort de werkgever aandacht te besteden aan jeugdigen en aan risico’s die kunnen ontstaan door hun onvoltooide fysieke en psychologische ontwikkeling. Ze schatten risico’s soms minder goed in en missen ervaring. Blijkt uit de RI&E dat daardoor de kans op een arbeidsongeval groter is, dan is een PAGO aanbieden verplicht. Ook heeft een werknemer soms op verzoek of bij beëindiging van werkzaamheden recht op een PAGO. Als hierbij schadelijke gevolgen zijn vastgesteld, moet de werkgever de werknemers die op dezelfde wijze zijn blootgesteld ook zo’n onderzoek aanbieden.

Simon Troost, organisatieadviseur bij AdviceSelect, www.adviceselect.nl