Moet de thuiswerkplek ook rookvrij zijn?

2 augustus 2021

In onze organisatie is rookvrij werken een belangrijk speerpunt. Het draagt bij aan de gezondheid en vitaliteit van onze werknemers als ze niet roken. We vragen ons af of de thuiswerkplek ook rookvrij moet zijn? Mogen we roken op de thuiswerkplek verbieden?

Volgens de Tabakswet moet de werkplek rookvrij zijn. De uitzondering die is gemaakt voor rookruimtes vervalt 1 januari 2022. Toch blijven er nog twee uitzonderingen op het rookverbod over. Deze staan in het Tabaks- en rookwarenbesluit.

Persoonlijke levenssfeer

Het rookverbod geldt niet in ruimten waar geen inbreuk mag worden gemaakt op de persoonlijke levenssfeer. De thuiswerkplek is bij uitstek een ruimte in de persoonlijke levenssfeer. Het wettelijke rookverbod geldt dus niet bij de werknemers thuis en u mag ze het roken daar dan ook niet verbieden.

Open lucht

Het wettelijke rookverbod geldt ook niet in de open lucht. Binnen de grenzen van het instructierecht mag de werkgever hier wel grenzen aan stellen. Zo kan een werkgever bijvoorbeeld verbieden dat er op het bedrijfsterrein gerookt wordt (V&A).Meer informatie over rookvrij werken vindt u in de toolbox Zo maakt u de stap naar rookvrij werken.