Regeerakkoord: geen polonaise voor dga

16 oktober 2017 | Door redactie

Het nieuwe kabinet paait ondernemers met een verlaging van de vennootschapsbelasting, waar het bedrijfsleven al zo lang om vraagt. Maar het is zeker niet alles goud wat er blinkt voor de BV Nederland. Zeker niet voor directeuren-grootaandeelhouders.

In het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie staat een hele reeks maatregelen die ondernemers meer lucht moeten geven. Zoals een kortere doorbetaling bij ziekte voor ondernemingen met minder dan 25 werknemers. En het einde van de rompslomp van de dividendbelasting. Maar per saldo gaan de lasten voor het bedrijfsleven de komende regeerperiode toch licht omhoog.

Voordeeltjes in VPB aan banden

In elk geval hoeven ondernemingen over een paar jaar minder vennootschapsbelasting (VPB) af te tikken over hun winsten. Die tarieven dalen naar 16% voor de eerste € 200.000 winst en 21% daarboven. Maar eigenlijk zou de grens voor het lage tarief in de VPB volgend jaar al worden opgetrokken van € 200.000 naar € 250.000. Door die meevaller heeft het nieuwe kabinet een streep gezet.
Ook andere voordeeltjes in de VPB worden ingeperkt. Zo is het over een aantal jaar niet meer mogelijk om verliezen in een boekjaar met winsten de negen daarop volgende boekjaren te verrekenen. Die periode wordt verkort van negen naar zes jaar. Daar komt nog bij dat de renteaftrek verder wordt beperkt en ook de afschrijvingsregels voor een pand dat een onderneming in eigen gebruik heeft worden versoberd. Ook het lage VPB-tarief voor winsten uit innovaties in de innovatiebox gaat omhoog: van 5% naar 7%.

Extra tegenvaller dga door hoger tarief box 2

Directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) krijgen bovendien nog een extra tegenvaller voor hun kiezen. Het tarief in box 2 van de inkomstenbelasting, inkomen uit aanmerkelijk belang, wordt namelijk de komende jaren flink opgeschroefd. Dat tarief staat nu nog op 25%, maar dat gaat naar 28,5%. Op die maatregel komt behoorlijk wat kritiek, van ondernemers en van fiscalisten. Het hogere tarief zou de belastingdruk op dga’s onnodig verhogen. Veel dga’s laten de winsten in hun bv zitten als buffer in plaats van die uit te keren als inkomen uit aanmerkelijk belang. Straks wordt het voordeliger om dat alsnog wél te doen, voordat de tariefsverhoging ingaat. Ondernemersorganisatie VNO-NCW heeft al aangegeven dat zij wil knokken om óók de dga's erop vooruit te laten gaan, 'omdat zij nu als enige in Nederland niets extra's krijgen'.

Lage BTW-tarief van 6% naar 9%

In het algemeen zijn de ondernemersorganisaties verder redelijk tevreden over het pakket van het nieuwe kabinet. Het vestigingsklimaat wordt versterkt en ondernemen wordt lonender, zeggen VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland. Over de verhoging van het lage BTW-tarief van 6% naar 9% zijn ze dan weer niet te spreken. Kappers en fietsenmakers bijvoorbeeld worden er niet echt vrolijk van dat consumenten meer moeten gaan betalen voor een knipbeurt of reparatie van een lekke band.