Vrije ruimte in 2023 naar 1,92%, Aof-premie lager

6 oktober 2022 | Door redactie

Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft een nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2023 naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin is onder andere opgenomen dat de vrije ruimte per 2023 naar 1,92% gaat en dat de premie voor het arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) voor kleine ondernemingen een half procentpunt lager wordt.

Lees ook het nieuwsbericht Extra verruiming vrije ruimte WKR 2023 aangekondigd

De in de nota opgenomen wijzigingen waren (deels) nog niet opgenomen in het Belastingplan 2023 op Prinsjesdag omdat ze niet op tijd bij de Raad van State waren maar wel al ‘onofficieel’ bekendgemaakt. De staatssecretaris heeft ze nu dus wel officieel gemaakt door ze op te nemen in een nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2023 die hij naar de Tweede Kamer heeft gestuurd plus daarbij ook nog wat andere aanpassingen. Het Belastingplan 2023 moet nog worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer. 

Afschaffen doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon

In de nota van wijziging zijn voor ondernemers (vooral voor werkgevers en directeuren-grootaandeelhouders!) de volgende wijzigingen opgenomen:

  • De vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) gaat per 1 januari 2023 omhoog naar 1,92% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Over het meerdere blijft het 1,18%.
  • Het premietarief voor het Aof voor kleine ondernemingen wordt verlaagd. Het tarief zal ongeveer een half procentpunt lager worden vastgesteld dan anders het geval zou zijn geweest. Voor een werkgever met tien (gemiddeld verdienende) werknemers is dat een voordeel van ongeveer € 1.800 per jaar.
  • Afschaffen van doelmatigheidsmarge gebruikelijkloonregeling.
  • Aanpassing giftenaftrek aan ANBI’s in de inkomstenbelasting.

Bijlagen bij dit bericht