Psycholoog mag niet naar gezondheid vragen

9 maart 2017 | Door redactie

Een psycholoog die een sollicitant onderzoekt, mag geen vragen stellen die in verband staan met zijn gezondheid. Dit heeft de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) geoordeeld.

In de Wet op de medische keuringen (WMK) is bepaald dat werkgevers alleen onder strenge voorwaarden sollicitanten tot een medische keuring (tools) mogen verplichten. Voor de functie moet het noodzakelijk zijn dat de sollicitant aan bijzondere medische eisen voldoet. De CKA ziet erop toe dat de WMK goed wordt nageleefd. Ook behandelt de CKA klachten van sollicitanten die vinden dat de wet is geschonden. Dit leidde onlangs tot een oordeel van de CKA, waarbij bleek dat de WMK via psychologisch onderzoek was overtreden.

Vragen over gezondheidsklachten en medicijngebruik

Een vrouw had een klacht ingediend over een sollicitatieproces waarin zij was onderzocht door een psycholoog. De psycholoog gaf een negatief advies aan de werkgever, waarna een afwijzing volgde. De sollicitante had diverse klachten over het onderzoek, waaronder dat de psycholoog medische vragen had gesteld. De vragen gingen over (de gevolgen van) gezondheidsklachten in het verleden en medicijngebruik. Gezondheidsvragen zijn alleen toegestaan tijdens een echte aanstellingskeuring en alleen de bedrijfsarts (of iemand onder toezicht van de bedrijfsarts) mag die vragen stellen.

Sollicitante kan met CKA-oordeel naar de rechter

De CKA was het met de sollicitante eens dat de psycholoog geen gezondheidsvragen had mogen stellen. De commissie beval de werkgever aan om het werving- en selectieproces in overeenstemming te brengen met de WMK en de sollicitante alsnog een wettige aanstellingskeuring (tool) aan te bieden. Dit oordeel van de CKA is niet bindend, maar de sollicitante kan het wel gebruiken als zij er nu voor kiest om naar de rechter te stappen.
Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen, oordeel 2016-4