Negeren is erger dan pesten op de werkvloer

16 februari 2017 | Door redactie

Negeren heeft een grotere impact op werknemers dan pesten. Werknemers die worden genegeerd, zeggen vaker hun baan op dan gepeste werknemers. Bovendien hebben zij meer problemen met hun gezondheid.

Toch denken werknemers dat buitensluiting psychisch minder schadelijk is dan pesten. Werknemers vinden het waarschijnlijker dat er binnen hun organisatie maatregelen tegen pesten worden opgenomen in een bedrijfsreglement dan maatregelen tegen buitensluiting en negeren. Uit onderzoek blijkt dat werknemers buitensluiting sterker relateren aan het gevoel van ergens thuis horen. Genegeerd worden door collega’s wordt als erger ervaren dan negatieve aandacht in de vorm van pesten.

Pesten en negeren zijn vormen van PSA

Pesten is een vorm van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) . Pesten kan in verschillende vormen plaatsvinden:

  • grapjes maken over de rug van een ander;
  • nare opmerkingen maken;
  • beledigen of uitschelden;
  • in het bijzijn van anderen iemand terechtwijzen;
  • gebaren maken;
  • roddelen;
  • kritiek uiten op iemands persoonlijke leven;
  • beschadigen van eigendommen;
  • negeren of iemand bewust in een sociaal isolement plaatsen.

Pesten kan zware gevolgen hebben. Een gepeste werknemers kan vrijwel direct psychosomatische klachten ervaren, zoals hoofdpijn, buikpijn en slapeloosheid. Op de lange termijn kan pesten leiden tot een posttraumatisch stresssyndroom en arbeidsongeschiktheid. Een werkgever is volgens de Arbowet verplicht om aandacht te besteden aan PSA (tools). Abonnees van Arbo Rendement lezen meer over pesten op de werkvloer in Arbo Rendement 2-2017 dat op 28 februari 2017 verschijnt.

Bijlagen bij dit bericht

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
E-learning | VideoCollege 12 minuten