Vaker werkconflict voor homo- en biseksuelen

19 mei 2016 | Door redactie

Werknemers die lesbisch, homoseksueel of biseksueel zijn, hebben op het werk meer te maken met conflicten en intimidatie dan heteroseksuelen. Ook burn-outklachten komen bij hen meer voor. Werkgevers doen er dan ook goed aan om oog te hebben voor hun arbeidsomstandigheden.

Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onderzoek gedaan naar de opvattingen over en ervaringen van lesbische, homoseksuele en biseksuele personen (LHB). Het SCP nam hiervoor ook gegevens uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2013 onder de loep. Uit de SCP-analyse komt naar voren dat er op het gebied van werkbeleving en -situatie grote verschillen bestaan tussen heteroseksuele werknemers en werknemers met een andere seksuele geaardheid.

LHB’s ervaren ook vaker intimidatie en pesterijen

37% van de biseksuelen en 29% van de lesbische en homoseksuele werknemers gaven in 2013 aan in de laatste 12 maanden een conflict (tools) te hebben gehad met een collega, tegenover 24% van de heteroseksuelen. Ook conflicten met leidinggevenden en gevallen van intimidatie kwamen (veel) vaker voor onder LHB’s. Mogelijk als gevolg hiervan hadden LHB’s meer last van burn-outklachten en moesten zij vaker verzuimen, met name de biseksuelen, die op vrijwel alle onderzochte vlakken meer afwijken van heteroseksuelen dan homo’s en lesbiennes. Deze groep heeft ook het minst vaak een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (tools).

Aanpak van PSA door werkgevers

Onwenselijke omgangsvormen zoals intimidatie en pesten kunnen leiden tot psychosociale arbeidsbelasting (PSA). PSA behoort als arbeidsrisico onderdeel te zijn van de risico-inventarisatie en -evaluatie en het bijbehorende plan van aanpak. Bij de aanpak van PSA kunnen werkgevers onder meer denken aan een gedragscode (tool) en een klachtenregeling (tool).
In het onderzoeksrapport (pdf) wordt gesuggereerd dat werkgevers de problemen eveneens te lijf kunnen gaan door te werken aan een bedrijfscultuur waar diversiteit de ruimte krijgt. De kans op een betere werkbeleving en gezondheid van werknemers zou dan kunnen toenemen.