Foute subsidieaanvraag praktijkleren ook na deadline verbeteren

24 augustus 2017 | Door redactie

De aanvraag voor de subsidieregeling praktijkleren moet vóór 15 september 2017 zijn ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Werkgevers die na deze deadline een fout in hun ingediende subsidieaanvraag ontdekken, kunnen dit doorgeven aan RVO.nl.

Werkgevers hebben een groot aantal documenten nodig om de aanvraag voor de subsidieregeling praktijkleren (tool) goed in te dienen. Het kan voorkomen dat zij na het indienen van de subsidieaanvraag ontdekken dat ze een fout hebben gemaakt. Deze fout willen ze natuurlijk zo snel mogelijk herstellen.
Fouten die werkgevers na het verstrijken van de deadline (15 september 17.00 uur) ontdekken kunnen ze per e-mail doorgeven aan praktijkleren@rvo.nl onder vermelding van het referentienummer van de subsidieaanvraag.

Niet altijd een nieuwe aanvraag indienen

Werkgevers die vóór het verstrijken van de deadline op 15 september 2017 (17.00 uur) een foute subsidieaanvraag (tool) willen herstellen, moeten dat op een andere manier doen. De stappen die zij in dit geval moeten zetten, zijn afhankelijk van het type fout:

  • Een nieuwe aanvraag is nodig als de werkgever een fout ontdekt in: de onderwijssector, het aantal begeleidingsweken, het Burgerservicenummer (BSN) van de werknemer, de naam van de werknemer of de opleidingsnaam uit het Centraal Register Beroepsopleidingen of Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs.
    De werkgever moet na het indienen van een nieuwe aanvraag een e-mail sturen naar praktijkleren@rvo.nl om aan te geven welke aanvraag RVO.nl moet verwijderen.
  • Werkgevers hoeven geen nieuwe aanvraag in te dienen als het gaat om een fout in de overige gegevens van het aanvraagformulier. Deze wijziging moeten zij per e-mail doorgeven aan: praktijkleren@rvo.nl onder vermelding van het referentienummer van de subsidieaanvraag.