Subsidieregeling praktijkleren

Met de subsidieregeling praktijkleren wil de overheid werkgevers stimuleren om meer leerwerkplekken aan te bieden. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten voor het begeleiden van een leerling of student. Een onderneming kan onder bepaalde voorwaarden subsidie aanvragen voor vmbo- en mbo-leerlingen, maar ook voor studenten in het hbo en wo. Het aanvragen van deze subsidie gaat via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Nieuws

Subsidieregeling praktijkleren verlengd tot en met 2028

10-11-2023

De subsidieregeling praktijkleren is verlengd. Werkgevers die een praktijk- of leerwerkplek aanbieden, komen tot en met het studiejaar 2027/...

€ 73,5 miljoen van STAP-budget naar SLIM-regeling

19-09-2023

€ 73,5 miljoen van het vrijgekomen STAP-budget wordt aangewend om het budget van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-on...

Mis geen belangrijke deadline met de Ondernemersagenda

18-09-2023

Het kan ondernemers soms duizelen: een zaak draaiend houden, voldoen aan legio regels en daarnaast ook nog rekening houden met tal van deadl...

Aanvraagloket subsidieregeling praktijkleren geopend

08-06-2023

Werkgevers die praktijk- of leerwerkplekken aanbieden, kunnen weer een aanvraag indienen voor de subsidieregeling praktijkleren. Het aanvraa...