Subsidieregeling praktijkleren

Met de subsidieregeling praktijkleren wil de overheid werkgevers stimuleren om meer leerwerkplekken aan te bieden. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten voor het begeleiden van een leerling of student. Een onderneming kan onder bepaalde voorwaarden subsidie aanvragen voor vmbo- en mbo-leerlingen, maar ook voor studenten in het hbo en wo. Het aanvragen van deze subsidie gaat via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

 

Welke subsidiemaatregelen zijn er voor energiebesparing?

Ondernemersaftrek | Publicatiedatum 11-01-2023

Vanwege de stijgende energieprijzen en om onze bedrijfsvoering te verduurzamen wil onze organisatie investeren in energiebesparing. Kunnen wij hier subsidie voor krijgen?

Is een subsidieadviseur inhuren waardevol?

Zakelijke financiering | Publicatiedatum 27-09-2022

Onze stichting komt waarschijnlijk in aanmerking voor een subsidie. Wat zijn de voor- en nadelen van het inhuren van een subsidieadviseur?

Hoe kan de werkgever scholing voor werknemers bekostigen?

Opleiding en ontwikkeling | Publicatiedatum 08-09-2021

Wij willen graag geld vrijmaken voor scholing voor onze werknemers. Wat zijn gebruikelijke manieren om scholing voor werknemers te bekostigen?

Zo regelt uw organisatie scholing zonder hoge kosten

Opleiding en ontwikkeling Publicatiedatum 13-01-2023

Er zijn diverse mogelijkheden om werknemers te scholen zonder dat het uw organisatie veel kost. In deze toolbox staan de diverse mogelijkheden op een rijtje. Opleidingen...

Wat doet de overheid tegen de personeelstekorten?

Werving en selectie 8 minuten | 19-01-2023

Niet alleen u, maar ook de overheid wil zich inspannen om de krapte aan te pakken. Zo neemt de overheid maatregelen om ervoor te zorgen dat...

Houd grip op uw personeelskosten

Personeelssubsidies 6 minuten | 10-01-2023

Voor veel werkgevers is personeel de grootste kostenpost. Als u niet oplet, kunnen deze kosten ongemerkt hoger oplopen dan goed is voor uw o...

Subsidie voor arbovoorzieningen vaak mogelijk

Personeelssubsidies 6 minuten | 03-11-2021

‘Arbo kost veel’, arbo-adviseurs krijgen dat nogal eens te horen. Natuurlijk legt u dan uit dat investeren in arbozorg veel oplevert. Maar u...

Financieel cv vragen

Personeelsdossier Publicatiedatum 16-03-2023

Een werkgever kan een financieel cv krijgen van een sollicitant. Hier staat in of de werkgever één of meer personeelssubsidies kan ontvangen, zoals een...

Het STAP-budget

Opleiding en ontwikkeling Publicatiedatum 05-01-2023

In 2022 introduceert de overheid een individueel leer- en ontwikkelbudget. Hiervoor is de subsidieregeling Stimulering van de Arbeidsmarktpositie (STAP) in het leven...

Regelingen en subsidies voor energiebesparing en vergroening

Duurzaam ondernemen Publicatiedatum 26-09-2022

Als u de bedrijfsvoering wilt verduurzamen, kunt u een beroep doen op verschillende regelingen. Maar dan moet u wel weten dat ze bestaan. De subsidiewijzer van de RVO...

Reorganiseren zonder ontslagen

Reorganisatie Publicatiedatum 12-05-2021

Bij een reorganisatie hoeven niet altijd gedwongen ontslagen te vallen. Sterker nog: afscheid nemen van werknemers is niet de enige manier om te reorganiseren. Er zijn...

Heeft u een vraag over Subsidieregeling praktijkleren?

Jurgen Brouwers
Jurgen Brouwers
Operationeel Manager
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Subsidieregeling praktijkleren?

Jurgen Brouwers
Jurgen Brouwers
Operationeel Manager
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie