Subsidieregeling praktijkleren

Met de subsidieregeling praktijkleren wil de overheid werkgevers stimuleren om meer leerwerkplekken aan te bieden. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten voor het begeleiden van een leerling of student. Een onderneming kan onder bepaalde voorwaarden subsidie aanvragen voor vmbo- en mbo-leerlingen, maar ook voor studenten in het hbo en wo. Het aanvragen van deze subsidie gaat via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Uitgelicht

Meer geld voor subsidieregeling praktijkleren

Het kabinet investeert miljoenen in een leven lang ontwikkelen van werknemers in het mkb. Daarmee geeft het een invulling aan twee...

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 17-09-2019

Voorwaarden subsidieregeling praktijkleren

Als uw organisatie een praktijk- of werkleerplaats aanbiedt en voor de subsidieregeling praktijkleren in aanmerking wil komen, moet...

Checklist
PDF bestand
Publicatiedatum: 01-09-2020

Subsidie voor leerwerkplekken tot 2023 beschikbaar

De voltallige Tweede Kamer heeft ingestemd met een motie voor verlenging van de subsidieregeling praktijkleren tot 2023. Daardoor kunnen...

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 16-11-2018

Is de subsidie praktijkleren ook beschikbaar voor...

Kunnen wij subsidie krijgen als we een leer-werkplek hebben aangeboden aan een leerling uit het voortgezet speciaal onderwijs?

Vraag en antwoord
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 22-07-2019

 

Toolboxen

Zo regelt uw organisatie scholing zonder hoge kosten

Opleiding en ontwikkeling Publicatiedatum 27-01-2021

Er zijn diverse mogelijkheden om werknemers te scholen zonder dat het uw organisatie veel kost. In deze toolbox staan de diverse mogelijkheden op een rijtje. Opleidingen...

Tools

Verdiepingsartikelen

Voor scholing werknemers kunt u tegemoetkoming krijgen

Opleiding en ontwikkeling 5 minuten | 18-05-2021

De overheid vindt het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. U speelt als werkgever hierbij een grote rol. In principe moet u de sc...

Subsidie praktijkleren kan uw organisatie veel geld besparen

Subsidieregeling praktijkleren 4 minuten | 27-01-2021

Als uw onderneming een erkend leerbedrijf is, kan een leerling uit het middelbaar beroepsonderwijs bij u scholing volgen in de praktijk. Zo...

(Om)scholend door de coronacrisis

Opleiding en ontwikkeling 4 minuten | 06-01-2021

Om uw organisatie op een goede manier draaiende te houden, kan het tijdens deze coronacrisis nodig zijn om werknemers (om) te scholen. Als u...

Infographics

Reorganiseren zonder ontslagen

Reorganisatie Publicatiedatum 12-05-2021

Bij een reorganisatie hoeven niet altijd gedwongen ontslagen te vallen. Sterker nog: afscheid nemen van werknemers is niet de enige manier om te reorganiseren. Er zijn...

Voorwaarden STAP-budget

Opleiding en ontwikkeling Publicatiedatum 18-11-2019

Het kabinet regelt dat werkenden en niet-werkenden subsidie kunnen aanvragen voor scholingskosten. Dit is het STAP-budget. Om voor de subsidie in aanmerking te komen,...

Financieel cv vragen

Personeelsdossier Publicatiedatum 14-08-2019

Uw organisatie kan van sollicitanten een financieel cv krijgen. Hier staat in of uw organisatie één of meer personeelssubsidies kan ontvangen. Het financieel...

Vraag en antwoord

Wat zijn gebruikelijke manieren om scholing voor werknemers te bekostigen?
Wat de gebruikelijke manier is van het bekostigen van scholing, hangt onder meer af van de omvang van een organisatie. Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van Rendement Uitgeverij. Daaruit blijkt dat vooral grotere organisaties vaste budgetten toewijzen. 81% van de organisaties... Lees het hele antwoord