Subsidieregeling praktijkleren

Met de subsidieregeling praktijkleren wil de overheid werkgevers stimuleren om meer leerwerkplekken aan te bieden. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten voor het begeleiden van een leerling of student. Een onderneming kan onder bepaalde voorwaarden subsidie aanvragen voor vmbo- en mbo-leerlingen, maar ook voor studenten in het hbo en wo. Het aanvragen van deze subsidie gaat via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Nieuws

Subsidieregeling praktijkleren derde leerweg aangepast

09-07-2024

De doelgroep voor de Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg is verbreed. Daarnaast is er in plaats van twee aanvraagtijdvakken n...

Subsidieregeling praktijkleren vanaf 3 juni aan te vragen

30-05-2024

Van 3 juni (9.00 uur) tot en met 17 september 2024 (17.00 uur) kunnen werkgevers een aanvraag indienen voor de subsidieregeling praktijklere...

Subsidieregeling praktijkleren verlengd tot en met 2028

10-11-2023

De subsidieregeling praktijkleren is verlengd. Werkgevers die een praktijk- of leerwerkplek aanbieden, komen tot en met het studiejaar 2027/...

€ 73,5 miljoen van STAP-budget naar SLIM-regeling

19-09-2023

€ 73,5 miljoen van het vrijgekomen STAP-budget wordt aangewend om het budget van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-on...