Zijn er subsidieregelingen voor stages en leerwerkplekken?

1 september 2020

Wij willen dit schooljaar een stagiair aannemen. Op welke manier kunnen wij de stagiair belonen en waar moeten wij dan op letten? Zijn er bepaalde subsidieregelingen waar wij gebruik van kunnen maken?

De overheid kent enkele subsidieregelingen voor werkgevers die een stageplaats of leerwerkplek aanbieden:

  • Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakt de subsidieregeling praktijkleren mogelijk voor werkgevers die een praktijk- of werk-leerplaats aanbieden. Het subsidiebedrag is een financiële tegemoetkoming voor de kosten die u maakt voor de begeleiding van de leerling of student, bijvoorbeeld een leerling die de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) op het mbo volgt.
    Het subsidiebedrag is maximaal € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werk-leerplaats per schooljaar. U vraagt de subsidie aan na afloop van het schooljaar bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
  • Voor werkgevers in het mkb heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Stimulerings regeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM) ingericht. Met de regeling wil het ministerie dus de ontwikkeling van werknemers in het mkb stimuleren.
    In tegenstelling tot de subsidieregeling praktijkleren richt de SLIM zich niet op leerlingen of studenten in onder meer het mbo en hbo, maar op werknemers die al werkzaam zijn in het mkb. Als mkb-werkgever kunt u wel een tegemoetkoming aanvragen voor de kosten voor het bieden van een praktijkleerplaats voor een (gedeeltelijke) beroepsopleiding in de derde leerweg. De derde leerweg levert maatwerktrajecten voor volwassenen met werkervaring, werkzoekenden of werknemers die een carrièreswitch willen maken.
  • Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft diverse sectorspecifieke regelingen voor de zorg. Zo kunnen zorginstellingen die stageplaatsen aanbieden aan bijvoorbeeld studenten die een verpleegkundige of verzorgende opleiding volgen, subsidie aanvragen via het Stagefonds Zorg.

O&O-fonds van de branche

Mogelijk kan ook het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds) van uw branche een financiële bijdrage leveren als u stageplaatsen aanbiedt of een leerling in dienst neemt. Een O&O-fonds, ook wel scholingsfonds of sectorfonds genoemd, is meestal opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties in een branche. De aangesloten organisaties vullen het fonds, die wordt beheerd door de sociale partners.

Grote O&O-fondsen zijn onder meer te vinden in de horeca, bouw en metaalindustrie. Wilt u meer weten over de mogelijkheden en voorwaarden van het fonds, neem dan contact op met uw branchevereniging.Meer informatie over de fiscale, arbeidsrechtelijke en praktische bijzonderheden bij stages en leerbanen vindt u in de toolbox Correct werken met stagiairs in 7 stappen.

Meer informatie over opleidingskosten voor werknemers vindt u in de toolbox Zo regelt uw organisatie scholing zonder hoge kosten.