Berekening schenkingsrecht en successierecht

Rekentool

MS Excel 29.25 kb

publicatiedatum 06-08-2019

Download deze tool
Met deze rekentool kan worden bepaald hoeveel erfbelasting of schenkbelasting er is verschuldigd bij een erfenis of schenking in 2019. Hiertoe moet het bedrag worden ingevuld en de relatie tussen de erflater/schenker en de verkrijger.