Gespreide vakantie mogelijk goedkoper dan bouwvak

31 juli 2017 | Door redactie

Hoewel de bouwvak sinds 1981 niet meer verplicht is, hanteren veel organisaties in de bouwsector deze vakantieperiode nog wel. Wil een bestuurder de bouwvak toepassen, dan is overleg met de ondernemingsraad nodig.

Artikel 27, lid 1b van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de ondernemingsraad (OR) instemmingsrecht op de vaststelling, wijziging of intrekking van arbeids- en rusttijdenregeling en vakantieregelingen. De bouwvak is een collectieve vakantieregeling waarbij de hele bouw wordt stilgelegd. Dat betekent dat een groot deel van de werknemers in de bouwsector verplicht vakantie heeft. 

Bouwvak is al lang niet meer verplicht

De bouwvak is al sinds 1981 niet meer verplicht. Bovendien hebben veel werknemers liever de vrijheid om zelf te bepalen wanneer ze met vakantie gaan. Spreekt uw achterban die wens ook uit, dan kan uw OR op basis van artikel 23, lid 3 WOR uw bestuurder het voorstel doen om de bouwvak af te schaffen. Het is echter wel de vraag hoe zinvol het is om door te werken als organisaties in de bouwsector, zoals toeleveranciers en onderaannemers, het werk wel stilleggen. Als werknemers hierdoor drie weken duimendraaien en vervolgens in een drukke periode een paar weken vrij nemen, is dat niet gunstig voor de bedrijfsvoering. Daarnaast is bij gespreide vakantie door het jaar heen de bezetting vaak een probleem.

Bestuurder loopt omzet mis door bouwvak

Een collectieve vakantie, zoals de bouwvak, maakt het een bestuurder makkelijker om de planning rond te krijgen. Het werk ligt tijdelijk stil, dus hij hoeft geen vervanging te regelen voor de vakantiegangers. Nemen werknemers hun vakantie verspreid door het jaar op, dan kan de bezetting wel een probleem worden. Voor zover werknemers die vakanties niet onderling kunnen opvangen, kan uw bestuurder mogelijk (extra) zzp’ers of uitzendkrachten inschakelen om de afwezigheid van werknemers op te vangen. Natuurlijk kost die vervanging extra geld en zal uw bestuurder daar niet om staan te springen. Een slimme OR brengt in kaart hoeveel omzet de organisatie misloopt door het werk tijdelijk volledig stil te leggen (zeker nu de bouwproductie weer toeneemt door de aantrekkende economie kan dat bedrag best oplopen) en hoeveel de vervanging van tijdelijk afwezige werknemers kost. Daarnaast kunt u alvast een vakantie- en verlofplanning (tool) maken.

Adviesdata bouwvak 2017