Onderhandel over verjaren van vakantiedagen

11 januari 2012 | Door redactie

Op 1 januari 2012 is de nieuwe vakantiewetgeving in werking getreden. Werknemers moeten hun wettelijke vakantiedagen binnen een half jaar na het jaar van opbouw opnemen. In overleg met de werkgever of bij de cao-onderhandelingen mag worden afgeweken van de nieuwe vervaltermijn.

De vakbonden en werkgevers mogen in de cao’s afwijken van de nieuwe wetgeving. FNV Bondgenoten wil daarom bij de cao-onderhandelingen eisen dat de oude wetgeving – waarbij de verjaringstermijn vijf jaar is – van kracht blijft. Bij de Metaal & Techniek cao en de cao Metalektro zijn al andere afspraken gemaakt.

Opsparen van vakantiedagen

Bij de cao Metaal & Techniek is een akkoord bereikt dat het mogelijk moet maken om maximaal 988 uur bij een 38-urige werkweek in een periode van vijf jaar op te sparen. Voor de cao Metalelektro geldt dat de werknemer bij een 40-urige werkweek 13 maal deze arbeidsduur aan bovenwettelijke (dus alles boven de 20 wettelijke dagen bij een fulltime dienstverband) mag sparen aan vakantiedagen. De werknemer mag dus maximaal 65 dagen opsparen die onbeperkt houdbaar zijn. Wijs uw achterban erop dat het ook mogelijk is om in onderling overleg tussen werkgever en werknemer de vervaltermijn van wettelijke vakantiedagen te verlengen.

Nieuwe regels alleen voor wettelijke dagen

De wettelijke vakantiedagen (20 bij een fulltime dienstverband) die de werknemers vanaf 1 januari 2012 opbouwen, moeten zij binnen een half jaar na het jaar van opbouw opnemen. Daarna komen deze dagen te vervallen, tenzij de werknemers redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om vakantie op te nemen. Naast de wettelijke vakantiedagen kan een werknemer ook recht hebben op bovenwettelijke vakantiedagen zoals die zijn afgesproken in de cao of arbeidsvoorwaarden. De nieuwe vakantiewetgeving geldt alleen voor de wettelijke vakantiedagen en niet voor bovenwettelijke.

Gewijzigd op 19-01-2012 om 14.12 uur