Ook na overlijden nog recht op vakantiedagen

16 november 2011 | Door redactie

Een werknemer heeft het recht om zijn niet-genoten vakantiedagen op te eisen bij de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst. Een arbeidsovereenkomst kan echter ook eindigen door het overlijden van de werknemer. De kantonrechter in Leeuwarden moest kortgeleden bepalen wat er dan met niet-opgenomen vakantiedagen gebeurt.

De betreffende zaak was ingediend door de vrouw van een overleden werknemer. Zij eiste dat de werkgever ruim 266 vakantie-uren van haar overleden echtgenoot zou uitbetalen, een bedrag van bijna € 3.500. Zij redeneerde dat zijn recht op uitbetaling na zijn overlijden van rechtswege overging op haar als zijn wettige erfgename.
De werkgever was het hier niet mee eens en gaf als argument dat het recht op vakantie persoonsgebonden is en dus niet overgaat op de nabestaande(n). Daarnaast wees hij erop dat vakantiedagen bedoeld zijn om de werknemer te laten uitrusten en herstellen van het werk. Die functie was na het overlijden van de werknemer niet meer van kracht.

Recht op vrije dag onaantastbaar

De rechter oordeelde anders. Het recht van loonbetaling van vrije dagen is pas opeisbaar na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, in dit geval na het overlijden van de werknemer. Anders dan de werkgever vond de rechter dat de herstellende functie van de vakantiedagen los stond van deze zaak. Het opnemen van vakantiedagen is volgens de rechter een verworven recht dat nooit aangetast mag worden. De weduwe kreeg het loon over de resterende vakantiedagen dus uitbetaald.
Kantonrechter Leeuwarden, 1 juni 2011, LJN: BR0011