Vakantiedagen inhouden bij werkweigering?

3 oktober 2014 | Door redactie

Als een werknemer ongeoorloofd afwezig is, mag u niet automatisch zijn vakantiedagen inhouden. De werkgever mag hier namelijk niet eenzijdig over beslissen, maar moet rekening houden met een vakantieverzoek van de werknemer. Dit oordeelde Hof Den Bosch onlangs in een rechtszaak.

In de betreffende zaak werd een vrachtwagenchauffeur ontslagen wegens werkweigering nadat hij meer dan een maand niet gewerkt had. De werkgever verrekende deze maand met de openstaande vakantie-uren van de chauffeur en betaalde daarom ruim 180 openstaande vakantie-uren niet uit. De zaak kwam eerst voor de kantonrechter. Hij oordeelde dat het inhouden van de vakantie-uren bij ongeoorloofde afwezigheid was toegestaan.

Werkgever mag vakantie niet eenzijdig vaststellen

Maar in hoger beroep oordeelde het gerechtshof dat de werkgever de vakantie-uren niet had mogen verrekenen. Een werkgever moet vakantie namelijk vaststellen volgens de wens van de werknemer, tenzij zwaarwegende bedrijfsbelangen zich hiertegen verzetten. In deze zaak had de werkgever de vakantie eenzijdig vastgesteld. Dit is in principe niet toegestaan.

Geef eerst een schriftelijke waarschuwing

De vraag blijft natuurlijk wat u dan wel kunt doen als een werknemer ongeoorloofd afwezig is. Dit hangt sterk af van de reden van de werkweigering. Het is in ieder geval verstandig om de werknemer eerst een schriftelijke waarschuwing te geven en dit op te nemen in het personeelsdossier. Gun de werknemer een termijn om weer op het werk te verschijnen. Geeft de werknemer hier geen gehoor aan, dan kunt u besluiten om de loonbetaling stop te zetten.
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 19 augustus 2014, ECLI (verkort): 2809