Vakanties snel en overzichtelijk plannen

6 juni 2014 | Door redactie

In de zomervakantie willen veel werknemers op vakantie. De werkdruk mag daardoor voor de achterblijvers niet te hoog worden. Het is dus zaak om duidelijke afspraken te maken en op tijd aandacht te besteden aan de vakantieplanning. Dit kunt u snel en handig doen met de vaktool Vakantie- en verlofplanning.

Het is bijna zomer en dat betekent dat veel werknemers binnenkort op vakantie willen. Ze hebben kinderen, waardoor ze gebonden zijn aan de schoolvakanties of willen vanwege andere redenen vrij. De werkgever moet ervoor zorgen dat de vakantie zo gepland wordt dat degenen die achterblijven, er niet te veel last van hebben dat hun collega’s er niet zijn. Dat betekent dat hij op tijd aandacht moet besteden aan de vakantieplanning en duidelijke afspraken met de werknemers moet maken.

Werknemer bepaalt wanneer hij op vakantie gaat

De hoofdregel is dat een werknemer zelf bepaalt wanneer hij op vakantie gaat. Hij dient vervolgens een aanvraag bij u in, waar u binnen twee weken op moet reageren. Als u niet op tijd reageert, gaat u stilzwijgend akkoord met de aanvraag. Een vakantieaanvraag van drie of vier weken weigeren vanwege roosterproblemen is niet toegestaan. Alleen bij een zwaarwegend bedrijfsbelang mag u een vakantieverzoek afkeuren. Dit is bijvoorbeeld het geval als uw onderneming failliet zou gaan als u de aanvraag goedkeurt.

Bedrijfssluiting in de zomer

Het kan handig zijn om uw onderneming in de zomervakantie te sluiten en een collectieve bedrijfsvakantie vast te stellen. Dat mag echter alleen als in de cao of de individuele arbeidsovereenkomsten opgenomen is dat u mag afwijken van de wettelijke hoofdregel. U bepaalt dan van tevoren in welke periode uw werknemers vakantie hebben.
Om inzicht te krijgen in de bezetting tijdens de vakantieperiodes kunt u een Excel-overzicht maken. U kunt hierbij gebruikmaken van de tool 'Vakantiekaart'. Hier staat een handige verlofkaart in Excel voor u klaar die u alleen nog maar hoeft in te vullen.