Hoe stellen we de verlofdagen vast als we de 38-urige werkweek uitbreiden naar 40 uur?

16 november 2021

Onze onderneming wil graag de 38-urige werkweek uitbreiden naar een 40-urige. Er geldt geen cao. Hoe stellen we het aantal verlofdagen vast?

Een werknemer kan naast wettelijke vakantiedagen ook recht hebben op vrije dagen als gevolg van regelingen met betrekking tot arbeidsduurverkorting (adv-dagen) of arbeidstijdverkorting (atv-dagen). De in de wet opgenomen bepalingen over vakantiedagen, zoals verjaringstermijnen, zijn niet van toepassing op adv- en atv-dagen. Ook bestaat er geen aanspraak op uitbetaling van niet genoten adv-dagen. De regeling van de adv-dagen spreken partijen af in een arbeidsovereenkomst of de cao.

Maak afspraken over adv- en atv-dagen

Omdat er geen cao voor uw onderneming geldt, staat het u dus vrij om afspraken met betrekking tot adv- en atv-dagen te maken, bijvoorbeeld over het opnemen ervan.

U kunt er ook voor kiezen om de wettelijke vakantiedagenregelingen (zoals bijvoorbeeld de vervaltermijn) ook van toepassing te verklaren op de adv-dagen, dan gelden de wettelijke arbeidsrechtelijke regels.

Voor het vaststellen van de adv-dagen is de overeengekomen arbeidsduur en het aantal uur dat feitelijk wordt gewerkt van belang. Als een werkweek uit 38 uur bestaat, maar er wekelijks 40 uur wordt gewerkt, is er een opbouw van wekelijks 2 adv-uren. Dat leidt tot 13 verlofdagen per jaar. Hier mag u niet van afwijken. Wel wordt er soms gecompenseerd in geld (salaris) in plaats van tijd.