Is het fiscaal gunstig om vakantiedagen gespreid uit te betalen?

22 juli 2019

Een werknemer treedt uit dienst en heeft nog zo’n vijfhonderd vakantie-uren over. Maakt het voor de werknemer fiscaal gezien uit of we de vakantiedagen in één keer uitbetalen of de vakantiedagen gespreid uitbetalen?

Als een werknemer uit dienst gaat en uw organisatie betaalt zijn vakantie-uren in één keer uit, worden de vakantie-uren belast tegen het bijzonder tarief. Als uw organisatie de vakantie-uren gespreid uitbetaalt – doordat u het dienstverband verlengt met de periode die de werknemer nodig heeft om de vakantie-uren op te nemen – is de normale tabel van toepassing.

Verschil door heffingskortingen

Het verschil zit in de toepassing van de heffingskortingen. Bij uitbetaling via het bijzonder tarief wordt namelijk geen rekening gehouden met de heffingskortingen in de loonheffing. Bij een periodieke verloning moet uw organisatie de heffingskortingen wel toepassen. Uiteindelijk zal de juiste loonheffingskorting worden berekend bij de afrekening in de inkomstenbelasting en zal het dus niet uitmaken of u de vakantie-uren in één keer uitbetaalt of dit gespreid doet. Let er wel op dat uw organisatie bij een periodieke uitbetaling een deel van de vakantie-uren mogelijk uitbetaalt in een ander kalenderjaar en er dan mogelijk andere percentages van toepassing zijn. Dit kan positief of negatief uitpakken, afhankelijk van de wijze waarop de percentages zijn veranderd.

Waarde vakantiedag

Overigens bestaat de waarde van een vakantiedag – naast het basissalaris en de vakantiebijslag – uit meerdere componenten. Ook een bonus, 13e maand en ploegentoeslag kunnen onder het vakantieloon vallen. Dit kan betekenen dat u deze ook moet uitbetalen bij uitdiensttreding over de vakantiedagen die de werknemer niet heeft opgenomen.Meer informatie over regels en afspraken rondom vakantiedagen vindt u in de toolbox Zo regelt u de vakantiedagen van werknemers goed.