Wat is het verschil tussen vervallen en verjaren van vakantiedagen?

24 maart 2021

Wettelijke vakantiedagen hebben een vervaltermijn en bovenwettelijke vakantiedagen een verjaringstermijn. Wat is het verschil en waarom is dit van belang?

De wettelijke vakantiedagen vervallen een halfjaar na afloop van het jaar waarin ze zijn opgebouwd. De bovenwettelijke vakantiedagen verjaren vijf jaar na het jaar waarin ze zijn opgebouwd. Het verschil tussen deze vervaltermijn en de verjaringstermijn is dat een vervaltermijn ‘hard’ is, terwijl een verjaring door de werknemer kan worden ‘gestuit’. Hij moet u in dat geval vóór het einde van de verjaringstermijn schriftelijk laten weten dat hij zijn recht op bovenwettelijke dagen wil behouden. Vanaf dat moment begint de verjaringstermijn opnieuw te lopen. De werknemer kan u bijvoorbeeld een e-mail sturen met de boodschap dat hij nog bovenwettelijke vakantiedagen tegoed heeft. Bij de vervaltermijn voor wettelijke vakantiedagen is dat niet mogelijk.

Niet in staat om vakantie te nemen

Deze verval- en verjaringstermijnen gelden niet voor werknemers die echt niet in staat waren om vakantie op te nemen. Hun vakantiedagen blijven geldig totdat ze wél in staat zijn om ze op te nemen of totdat ze uit dienst gaan. Dat geldt bijvoorbeeld voor werknemers die het te druk hebben op het werk of te ziek zijn voor een vakantie. De werknemer moet wel zelf aantonen dat hij niet in staat is om op vakantie te gaan en dat zijn vakantiedagen dus niet mogen vervallen.

Langere vervaltermijn van wettelijke vakantiedagen hanteren

Ook mag uw organisatie onder voorwaarden een langere vervaltermijn van de wettelijke vakantiedagen hanteren, korter mag niet. U moet de afspraak schriftelijk vastleggen, bijvoorbeeld in het personeelshandboek of de arbeidsovereenkomst.

Een andere vervaltermijn afspreken moet wel in overleg met de werknemers gebeuren, al zullen in de praktijk de meeste werknemers een langere vervaltermijn geen probleem vinden. Als werknemers zelf vragen om een langere geldigheidsduur, hoeft u daar in principe geen gehoor aan te geven. Overigens kan uw collectieve arbeidsovereenkomst ook een langere termijn voorschrijven.Meer informatie over regels en afspraken rondom vakantiedagen vindt u in de toolbox Zo regelt u de vakantiedagen van werknemers goed.