Verdiepingsartikelen

Wat zijn de rechten en plichten bij loonbetaling?

Loonadministratie | 13 minuten | 11-12-2023

De relatie tussen werkgever en werknemer draait om het werk dat de werknemer voor de werkgever verricht en het loon dat hij daarvoor ontvang...

Aandachtspunten bij het geven of opnemen van onbetaald verlof

Verlofregelingen | 3 minuten | 28-11-2023

Een werknemer kan verschillende redenen hebben om onbetaald verlof op te nemen. Denk bijvoorbeeld aan een sabbatical, zorg voor de kinderen...

Arbeidsvoorwaarden meenemen bij wisselen van werkgever

Arbeidsvoorwaarden | 7 minuten | 26-09-2023

Als een werknemer overstapt naar een andere werkgever, neemt hij mogelijk allerlei secundaire arbeidsvoorwaarden mee naar zijn nieuwe werkge...

Verlofvormen uit de WAZO en de gevolgen voor het salaris

Wet arbeid en zorg (WAZO) | 6 minuten | 30-08-2023

In de levens van werknemers gebeurt van alles. Zoals het krijgen van kinderen en het verzorgen van zieke familieleden. De Wet arbeid en zorg...

De voordelen en nadelen van cafetariaregeling en keuzebudget

Werkkostenregeling (WKR) | 8 minuten | 16-08-2023

Werknemers kunnen door een cafetariaregeling of eigen keuzebudget hun arbeidsvoorwaarden beter afstemmen op hun individuele behoeften én een...

Dit zijn de regels voor adoptieverlof of pleegzorgverlof

Verlofregelingen | 5 minuten | 28-07-2023

Werknemers die een adoptiekind of een pleegkind in huis nemen, kunnen aanspraak maken op adoptie- of pleegzorgverlof en een uitkering tijden...

De eerste stappen naar het creëren van een inclusievere organisatie

Discriminatie | 8 minuten | 12-06-2023

Bij de werving van personeel stellen sommige organisaties divers te zijn en het belangrijk te vinden dat werknemers zich thuis voelen. Maar...

Aandachtspunten als werknemers willen verlofsparen

Vakantiedagen | 6 minuten | 28-03-2023

Uw onderneming kan werknemers de mogelijkheid bieden om voor (extra) betaald verlof te sparen. Dit verlof kunnen ze bijvoorbeeld gebruiken o...

Maatregelen nemen voor gezonde werk-privébalans

Balans werk-privé | 8 minuten | 14-03-2023

Het gebeurt veel: ’s avonds nog een werkmail sturen of reageren op een appje van een collega in het weekend. Deze flexibiliteit kan prettig...

Opname wettelijke vakantiedagen: wiens verantwoordelijkheid is het?

Vakantiedagen | 6 minuten | 27-01-2023

Als werkgever moet u werknemers stimuleren om vakantiedagen op te nemen. Maar hoever strekt die inspanningsverplichting nu eigenlijk? Wat wo...