CPB: lagere schijfgrens VPB en tarief van 19,7% in 2024

3 augustus 2023 | Door redactie

Het Centraal Planbureau (CPB) is in de Startnotitie Keuzes in Kaart 2025-2028 uitgegaan voor de doorrekening van een verlaging van de schijfgrens in de vennootschapsbelasting (VPB) van € 200.000 naar € 170.000 en van een verhoging van het lage VPB-tarief van 19% naar 19,7%. Of het kabinet op Prinsjesdag deze veranderingen ook volgt is nog de vraag.

De Startnotitie Keuzes in Kaart 2025-2028, die door het CPB is uitgebracht, geeft meer informatie over het proces en de wijze van doorrekening van verkiezingsprogramma’s. Politieke partijen kunnen aan de hand hiervan hun verkiezingsprogramma laten doorrekenen op de budgettaire en economische gevolgen. Daarbij kijkt het bureau ook naar de gedragseffecten van belastingmaatregelen.

VPB-tarief naar 19,7% in 2024

Uit de notitie blijkt dat het CPB het gat van de lagere opbrengst uit pijler 2 (aanvullend pensioen via de werkgever)) uit de Voorjaarsnota 2023 onder andere wil opvullen door het lage VPB-tarief te verhogen van 19% naar 19,7% en de schijfgrens te verlagen van € 200.000 naar € 170.000 voor 2024. Over een winst tot € 170.000 gaat een VPB-plichtige dan dus 19,7% VPB betalen, daarboven 25,8% in 2024. Op Prinsjesdag zal blijken of het kabinet deze aanpassingen gaat volgen.

Tarief loonheffingen omhoog

 Het tarief in de eerste schijf van de loonheffing wordt daarnaast door het CPB verhoogd met 0,03%-punt naar 36,94% in 2024 oplopend tot een verhoging van 0,08%-punt naar 36,96% vanaf 2028. Dit is een (technische) invulling van de ‘taakstelling aanpak belastingconstructies en fiscale regelingen’.