Overwinst fossiele ondernemingen belast tegen 33%

3 november 2022 | Door redactie

Door de staatssecretaris van Financiën is het wetsvoorstel Wet tijdelijke solidariteitsbijdrage bij de Tweede Kamer ingediend. In dit voorstel is een extra tijdelijke bijdrage van 33% over de overwinst voor fossiele ondernemingen opgenomen. De bijdrage krijgt terugwerkende kracht en zal dus al over 2022 worden geheven.

Door vooral de oorlog in de Oekraïne behalen fossiele ondernemingen met activiteiten in de ruwe olie, aardgas, kolen en de raffinage van aardolie flink meer winst dan in de jaren voor 2022. Deze extra winst (overwinst) wordt nu via het wetsvoorstel Wet tijdelijke solidariteitsbijdrage extra belast vanaf 2022.

Maatregelen uit het wetsvoorstel

In het wetsvoorstel zijn de volgende maatregelen opgenomen:

  • De solidariteitsbijdrage moet een fossiele onderneming voldoen bovenop de overige belastingen (tool), heffingen en afdrachten. De bijdrage is niet verrekenbaar.
  • Voor de berekening moet eerst de referentiewinst worden bepaald. Dit is de gemiddelde belastbare winst voor de vennootschapsbelasting (VPB) uit de vier boekjaren die zijn voorafgegaan aan het boekjaar dat in het kalenderjaar 2022 is gestart. De overwinst is het bedrag waarmee de belastbare winst voor de VPB uit 2022 de referentiewinst met meer dan 20% overschrijdt. De overwinst is belast tegen 33%.
  • Een fossiele onderneming kan pas aangifte (V&A) voor de solidariteitsbijdrage doen als de overwinst bekend is.
  • Als de fossiele onderneming behoort tot een fiscale eenheid voor de VPB (infographic) is elk van de andere ondernemingen die in dat tijdvak deel uitmaakt of uitmaakte van die fiscale eenheid hoofdelijk aansprakelijk voor de niet-betaalde solidariteitsbijdrage.
  • Om te voorkomen dat bij emigratie van een onderneming uit Nederland, achterblijvende schulden voor de solidariteitsbijdrage onbetaald blijven is ieder van de met de verplaatsing belaste personen in dit geval hoofdelijk aansprakelijk, tenzij hij bewijst dat het niet aan hem te wijten is dat de solidariteitsbijdrage niet is betaald.
  • De solidariteitsbijdrage is niet als kosten aftrekbaar van de winst.
  • De heffing heeft dus terugwerkende kracht.