Streep door korting vennootschapsbelasting

Ondernemingen die in één keer hun rekening voor vennootschapsbelasting (VPB) voldoen, krijgen nu nog een korting. Maar vanaf 2021 is het gedaan met dat voordeel, blijkt uit de Prinsjesdag-stukken.

17 september 2019 | Door redactie

De Belastingdienst geeft nu nog een korting aan belastingplichtigen die hun belasting in termijnen mógen betalen maar het toch in één keer storten. Dat geldt voor de inkomstenbelasting, maar ook voor de VPB. De korting bepaalt de fiscus aan de hand van een aantal factoren, zoals de invorderingsrente en de omvang van de belastingschuld.

Verlaging toptarief VPB uitgesteld

Het opdoeken van de betalingskorting moet de schatkist vanaf 2021 jaarlijks € 160 miljoen opleveren. Het is één van de maatregelen om een groter deel van de belastingrekening bij het bedrijfsleven neer te leggen. Op die manier speelt het kabinet geld vrij om de lasten voor burgers te verlichten. Om die reden is bijvoorbeeld ook de verlaging van het toptarief in de VPB uitgesteld.

Download de complete Miljoenennota 2020 (pdf) en het Belastingplan 2020 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.