Termijn verliesverrekening VPB voorlopig niet verruimd

Het kabinet is voorlopig niet van plan om de termijnen om verliezen te verrekenen in de vennootschapsbelasting (VPB) op te rekken. Volgens staatssecretaris Vijlbrief van Financiën levert de onlangs gepresenteerde 'fiscale coronareserve' sneller financiële lucht op voor ondernemers dan ruimere termijnen voor verliesverrekening.

26 mei 2020 | Door redactie

De bewindsman reageert in een brief op een motie die de Tweede Kamer eerder heeft aangenomen. Die draagt het kabinet op om onderzoek te doen naar ruimere termijnen voor verliesverrekening in de VPB (tool), omdat zo’n maatregel ‘tijdens de crisis van 2008 succesvol is gebleken’. Toen konden ondernemingen tijdelijk verliezen verrekenen met winsten uit de 3 voorgaande boekjaren, in plaats van 1 jaar terug zoals nu.

Verliesverrekening ook 6 boekjaren vooruit

Naast het terugrekenen (‘carry back’) kunnen VPB-plichtigen verliezen ook verrekenen met winsten uit de 6 boekjaren die volgen (‘carry forward’). Tot 2019 was deze termijn nog 9 jaar. Voor ondernemers voor de inkomstenbelasting gelden andere termijnen. Zij kunnen nog steeds 3 jaar terug en 9 jaar vooruit verliezen verrekenen.
Vijlbrief ziet voorlopig geen aanleiding om met de termijnen voor de VPB te schuiven. Verliesverrekening zorgt volgens de staatssecretaris namelijk niet tot een snelle verbetering van de liquiditeitspositie van ondernemingen en is daarom ook geen impuls om investeringen te doen. Een verlies in het boekjaar 2020 leidt via verliesverrekening op zijn vroegst pas in 2021 tot een teruggaaf. Met het vormen van een coronareserve gaat dat een stuk sneller. Door nu zo’n reserve te vormen kunnen ondernemingen de winst over 2019 verlagen en zo te veel betaalde VPB terugkrijgen.

Uitstel vragen voor aangifte VPB

Intussen nadert de deadline voor de aangifte VPB over 2019 met rasse schreden. Bij een boekjaar dat gelijkloopt met een kalenderjaar moet de aangifte vóór 1 juni binnen zijn bij de Belastingdienst. Ondernemingen die dat niet redden, kunnen uitstel vragen bij de fiscus. In principe is dit uitstel 5 maanden. Uitstel aanvragen kan via Mijn Belastingdienst Zakelijk (bv’s hebben daarbij wel eHerkenning nodig) of met een formulier op de site van de Belastingdienst.

Bijlagen bij dit bericht