Vraag & antwoord

Welke rol heeft de preventiemedewerker bij de RI&E?

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | 14-02-2020

We hebben in onze organisatie de wettelijk verplichte preventiemedewerker aangesteld. Welke rol heeft de preventiemedewerker bij het opstellen en handhaven van de RI&E?...

Welke rol heeft de OR bij het opstellen, wijzigen en naleven van de RI&E?

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | 14-02-2020

Onze ondernemingsraad wil graag meepraten over de risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E). Welke rol heeft de OR bij het opstellen, wijzigen en naleven van de...

Welke rol spelen de bedrijfsarts en de arbodienst bij de RI&E?

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | 14-02-2020

In onze organisatie zijn we een RI&E aan het maken. Welke rol heeft de bedrijfsarts hierbij? En de arbodienst? De arbodienstIn de wet staat dat u in de meeste gevallen...

Welk BTW-tarief moet ik hanteren?

Aangifte BTW | 12-02-2020

Welk BTW-tarief moet ik hanteren voor de goederen en/of diensten die ik lever?? Op de meeste goederen en diensten wordt in Nederland het algemene BTW-tarief geheven van...

Wie neemt het initiatief tot het oprichten van een ondernemingsraad (OR)?

Ondernemingsraad | 07-02-2020

Onze organisatie heeft nog geen ondernemingsraad, terwijl dit volgens de wet wel nodig is. Wie moet het initiatief nemen om een ondernemingsraad op te richten? Een ondernemer...

Welke soorten ondernemingsraden zijn er?

Ondernemingsraad | 06-02-2020

Wij zijn een organisatie met meerdere vestigingen. Uit welke soorten ondernemingsraden kunnen wij kiezen? Ondernemingsraad (OR) Een ondernemingsraad bestaat uit werknemers...

Heeft een werknemer recht op meer ouderschapsverlof bij een tweeling?

Wet arbeid en zorg (WAZO) | 03-02-2020

Heeft een werknemer recht op meer ouderschapsverlof bij een tweeling? Ja, een werknemer heeft recht op ouderschapsverlof per kind. Dus bij een tweeling tweemaal en bij...

Kan ik bij de inlening van personeel aansprakelijk worden gesteld voor betaling van de BTW?

Ketenaansprakelijkheid | 03-02-2020

Kan ik bij de inlening van personeel aansprakelijk worden gesteld voor betaling van de BTW? Leent u personeel in van een uitlener, en draagt deze de BTW niet af aan de...

Wanneer ben ik ondernemer voor de BTW?

Aangifte BTW | 30-01-2020

Wanneer ben ik ondernemer voor de BTW? U bent ondernemer voor de BTW als u zelfstandig een onderneming of een beroep uitoefent, dat is dus al heel snel. Het maakt hierbij...

Over welke termijn moet ik aangifte BTW doen?

Aangifte BTW | 29-01-2020

Over welke termijn moet ik aangifte BTW doen, per maand, kwartaal of jaar? Nadat u zich als ondernemer heeft aangemeld, ontvangt u een brief van de Belastingdienst waarin...