Vraag & antwoord

Mag een zwangere werkneemster nooit ontslagen worden?

Opzegverboden | Publicatiedatum 09-10-2019

 De samenwerking met een werkneemster die in verwachting is, verloopt helemaal niet soepel. Betekent het feit dat zij zwanger is dat onze organisatie haar niet kan...

Moet de werkgever de zwangerschapsverklaring bewaren?

Zwangerschap | Publicatiedatum 09-10-2019

Om de UWV-uitkering van een zwangere werkneemster aan te vragen, hebben we haar vermoedelijke bevallingsdatum nodig. Moeten we de zwangerschapsverklaring waar die op...

Geldt er overgangsrecht voor de ketenbepaling die per 2020 wordt verlengd?

Publicatiedatum 02-10-2019

Werknemers hebben nu na 2 jaar tijdelijke contracten recht op een vast dienstverband; per 2020 wordt dat na 3 jaar. Geldt dat ook voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde...

Hoe wordt een wetsvoorstel werkelijkheid?

Prinsjesdag | Publicatiedatum 16-09-2019

Welke stappen moet een nieuw wetsvoorstel doorlopen voordat het helemaal klaar is om in werking te treden? Voordat een nieuwe wet wordt afgekondigd en in werking treedt,...

Zijn de Prinsjesdagstukken gelijk definitief?

Prinsjesdag | Publicatiedatum 16-09-2019

Ieder jaar worden op Prinsjesdag de Miljoenennota en de Rijksbegroting gepresenteerd. Wat is de status van die stukken? Zijn die al definitief of zijn het nog maar plannen?...

Wat regelt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)?

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) | Publicatiedatum 10-09-2019

In de Wet arbeidsmarkt in balans worden een hoop tekortkomingen van de Wet werk en zekerheid hersteld, las ik. Wat regelt de WAB per 2020 allemaal precies? De essentie...

Wat is loon in natura waard?

Werkkostenregeling (WKR) | Publicatiedatum 15-08-2019

Als we een verstrekking of terbeschikkingstelling in de vrije ruimte van de werkkostenregeling willen onderbrengen, hoe bepalen we dan de waarde ervan voor de werknemer?...

Hoe zeg ik het beste 'nee' tegen extra werk?

Werkdruk | Publicatiedatum 30-07-2019

Als sprake is van hoge werkdruk en werknemers proberen extra werk bij een collega uit uw team neer te leggen, hoe kunnen ze daar dan op een goede manier 'nee' tegen te...

Wat houdt werken volgens de POWER-methode in?

Persoonlijke vaardigheden | Publicatiedatum 30-07-2019

Om stress en werkdruk te verminderen kan volgens de zogenoemde POWER-methode worden gewerkt. Wat houdt dit precies in? In de POWER-methode staat POWER voor: Pauzeer,...

Wat zijn de mogelijkheden voor investeringsaftrek?

Investeren | Publicatiedatum 30-07-2019

Onder welke voorwaarden kan ik bij het investeren in bedrijfsmiddelen gebruik maken van de investeringsregelingen KIA, VAMIL, MIA en EIA? Als uw onderneming in bedrijfsmiddelen...