Wanneer is verwerken van persoonsgegevens toegestaan?

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn de regels voor het verwerken van persoonsgegevens heel streng geworden. Wanneer is dat voor onze organisatie wel toegestaan?

Antwoord

29 maart 2019

Organisaties mogen onder de AVG alleen gewone persoonsgegevens verwerken als ze aan één van de zes AVG-grondslagen voldoen. Voor bijzondere persoonsgegevens zijn de regels nog strenger. Dat was overigens ook al zo onder de oude Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). De verwerking van bijzondere persoonsgegevens is verboden, tenzij organisaties zich kunnen beroepen op een specifieke wettelijke uitzondering én op één van de zes grondslagen voor het verwerken van ‘gewone’ persoonsgegevens. De zes grondslagen onder de AVG zijn:

 • De organisatie heeft toestemming van de betrokken persoon.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

 • AVG: een introductie
  • Videocollege 14 minuten

  De AVG is vanaf 25 mei 2018 van toepassing en iedere organisatie moet hieraan voldoen. Onderschat niet de aanpassingen die uw organisatie hiervoor moet doen, want het zal een grote...

 • AVG: het sollicitatieproces
  • Videocollege 11 minuten

  Door de AVG gelden er per 25 mei 2018 nieuwe en aangescherpte privacyregels en dat heeft ook invloed op het sollicitatieproces. Deze e-learningcursus gaat dieper in op de nieuwe regels...

Heeft u een vraag over Werken met de AVG?

Jan Pieter Schuitema

IT-jurist

IT-jurist
Adviseur is nu beschikbaar