Vrijwilligers

Een vrijwilliger kan een belangrijke bijdrage leveren aan het doel van uw organisatie. Het voordeel van een vrijwilliger is dat de uitgevoerde werkzaamheden over het algemeen onbetaald zijn of tegen een geringe vergoeding. Toch moet u een goede afweging maken of u en zo ja, welke taken u door vrijwilligers wilt laten uitvoeren en welke door beroepskrachten. Overigens kunnen alleen organisaties zonder winstoogmerk vrijwilligers inzetten. Dat zijn organisaties die geen vennootschapsbelasting betalen, bijvoorbeeld een sportvereniging of ANBI.

Vrijwilligersvergoeding is niet verplicht

Om vrijwilligers gemotiveerd te houden, kunt u hen een vrijwilligersvergoeding geven, of in elk geval een onkostenvergoeding. Dit is niet verplicht. Een vrijwilligersvergoeding mag niet marktconform zijn. Het is verstandig om daarover goede afspraken te maken.

 

Is een klokkenluidersregeling verplicht als een organisatie met veel vrijwilligers werkt?

Klokkenluidersregeling | Publicatiedatum 14-02-2023

Wij hebben minder dan 50 werknemers in dienst, maar werken daarnaast wel met meer dan 50 vrijwilligers. Is een klokkenluidersregeling dan verplicht?  

Kunnen wij voor een Belgische vrijwilliger een VOG aanvragen?

Buitenlandse werknemers | Publicatiedatum 27-09-2022

België kent de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) niet. Kunnen wij voor een Belgische vrijwilliger een VOG aanvragen of is dit niet mogelijk?

Wie is aansprakelijk bij schade door vrijwilligers?

Vrijwilligers | Publicatiedatum 27-09-2022

Voor ons jaarlijkse evenement schakelen wij veel vrijwilligers in. Hoe zit het met aansprakelijkheid als een vrijwilliger schade veroorzaakt?

Bied ook bijzondere werknemers arbozorg

Arbeidsomstandigheden 6 minuten | 25-08-2022

De werkgever heeft niet alleen de wettelijke plicht zijn ‘eigen’ werknemers te beschermen tegen gezondheidsschade door het werk. Ook werkend...

Beloningen voor vrijwilligers en de loonheffingen

Vrijwilligers 5 minuten | 03-01-2022

Vrijwilligers zijn die personen die onbetaald en onverplicht werk verrichten voor anderen – bijvoorbeeld voor uw onderneming – of voor de ma...

Onderzoek waarom uw organisatie met vrijwilligers werkt

Vrijwilligers 5 minuten | 25-05-2020

In veel organisaties staat het vrijwilligerswerk door de coronacrisis on hold. De veranderde realiteit vraagt om nadenken en keuzes maken....

Vrijwilligersregeling

Vrijwilligers Publicatiedatum 29-06-2022

Vrijwilligers zijn natuurlijk zeer welkom binnen organisaties, omdat ze gemotiveerd zijn en geen geld kosten. Maar een vrijwilliger moet voor de vrijwilligersregeling...

Erkenning en waardering van vrijwilligers

Vrijwilligers Publicatiedatum 28-12-2020

Vrijwilligers zijn vaak een onmisbare schakel in uw organisatie. Ze nemen u veel werk uit handen en zorgen ervoor dat uw organisatie zich kan inzetten voor het goede...

Heeft u een vraag over Vrijwilligers?

Bart Agerbeek
Bart Agerbeek
Belastingadviseur, Partner
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Vrijwilligers?

Bart Agerbeek
Bart Agerbeek
Belastingadviseur, Partner
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie