Vrijwilligers

Een vrijwilliger kan een belangrijke bijdrage leveren aan het doel van uw organisatie. Het voordeel van een vrijwilliger is dat de uitgevoerde werkzaamheden over het algemeen onbetaald zijn of tegen een geringe vergoeding. Toch moet u een goede afweging maken of u en zo ja, welke taken u door vrijwilligers wilt laten uitvoeren en welke door beroepskrachten. Om vrijwilligers gemotiveerd te houden, kunt u een vrijwilligersvergoeding verstrekken. Deze is, net als een onkostenvergoeding, niet verplicht. Het is verstandig om daarover goede afspraken te maken.

 

Uitgelicht

Coronacrisis: protocollen voor vrijwilligersactiviteiten

Nu de overheid de maatregelen steeds meer versoepelt, krijgen ook non-profitorganisaties weer meer ruimte. Het is dan wel de vraag...

Nieuws
Door redactie Bestuur Rendement
Publicatiedatum: 10-06-2020

Het belang van vrijwilligerswerk in zeven punten

De inzet van vrijwilligers en de initiatieven van burgers zijn van grote maatschappelijke waarde voor de Nederlandse samenleving. Dit...

Nieuws
Door redactie Bestuur Rendement
Publicatiedatum: 03-02-2021

Loonheffingen boven de maximale vrijwilligersvergoeding

Als een werkgever een vrijwilliger een onbelaste vrijwilligersvergoeding geeft, mag dat niet meer zijn dan € 180 per maand en € 1.800...

Nieuws
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 25-02-2021

Vrijwilligersovereenkomst

In sommige organisaties wordt gebruikgemaakt van vrijwilligers. Vaak zijn dat gemotiveerde mensen die van grote waarde kunnen zijn...

Overeenkomst
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 13-08-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Betrek achterban met behulp van mobiele journey

Goede doelen 8 minuten | 09-06-2021

Stichtingen en verenigingen richten zich vaak op kortetermijndoelen waarbij vooral aandacht is voor het aantal donaties. Logisch, want dat g...

Afspraken maken over nevenwerkzaamheden

Arbeidsovereenkomst 4 minuten | 01-12-2020

Werknemers die verschillende parttimefuncties hebben of die naast hun ‘hoofdbaan’ als freelancer of vrijwilliger werken. Tegenwoordig komt d...

Onderzoek waarom uw organisatie met vrijwilligers werkt

Vrijwilligers 5 minuten | 25-05-2020

In veel organisaties staat het vrijwilligerswerk door de coronacrisis on hold. De veranderde realiteit vraagt om nadenken en keuzes maken....

Infographics

Erkenning en waardering van vrijwilligers

Vrijwilligers Publicatiedatum 28-12-2020

Vrijwilligers zijn vaak een onmisbare schakel in uw organisatie. Ze nemen u veel werk uit handen en zorgen ervoor dat uw organisatie zich kan inzetten voor het goede...

Vrijwilligersregeling

Vrijwilligers Publicatiedatum 30-07-2019

Vrijwilligers zijn natuurlijk zeer welkom binnen organisaties, omdat ze gemotiveerd zijn en geen geld kosten. Maar een vrijwilliger moet voor de vrijwilligersregeling...

E-learning

Arboregels voor flexibele werknemers
Videocollege
12 minuten
18-07-2017

Vraag en antwoord

Vrijwilligersvergoeding mogelijk voor stagiair?
Van een vrijwilliger die in aanmerking kan komen voor de vrijwilligersregeling is alleen sprake als iemand niet bij wijze van een beroep arbeid verricht voor een ANBI (algemeen nut beogende instelling), een sportorganisatie of een lichaam dat niet aan de vennootschapsbelasting is onderworpen.... Lees het hele antwoord