Vrijwilligers

Een vrijwilliger kan een belangrijke bijdrage leveren aan het doel van uw organisatie. Het voordeel van een vrijwilliger is dat de uitgevoerde werkzaamheden over het algemeen onbetaald zijn of tegen een geringe vergoeding. Toch moet u een goede afweging maken of u en zo ja, welke taken u door vrijwilligers wilt laten uitvoeren en welke door beroepskrachten. Overigens kunnen alleen organisaties zonder winstoogmerk vrijwilligers inzetten. Dat zijn organisaties die geen vennootschapsbelasting betalen, bijvoorbeeld een sportvereniging of ANBI.

Vrijwilligersvergoeding is niet verplicht

Om vrijwilligers gemotiveerd te houden, kunt u hen een vrijwilligersvergoeding geven, of in elk geval een onkostenvergoeding. Dit is niet verplicht. Een vrijwilligersvergoeding mag niet marktconform zijn. Het is verstandig om daarover goede afspraken te maken.

 

Geen tewerkstellingsvergunning voor alle Oekraïners?

Buitenlandse werknemers | Publicatiedatum 03-06-2022

Binnen onze organisatie willen we vluchtelingen uit Oekraïne de kans geven om bij ons aan het werk te gaan. We willen ons daarbij zo goed mogelijk aan de regels...

Moeten we voor onze vrijwilligers ook een RI&E maken?

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | Publicatiedatum 10-09-2020

Vrijwilligers zijn een belangrijk onderdeel van onze organisatie. Moeten we voor de vrijwilligers ook een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) maken?

Hoe kunnen we onze vrijwilligers opnemen in het arbobeleid?

Vrijwilligers | Publicatiedatum 23-07-2020

Onze organisatie roept regelmatig de hulp in van vrijwilligers. Hoe kunnen we hen het beste opnemen in het arbobeleid?

Beloningen voor vrijwilligers en de loonheffingen

Vrijwilligers 5 minuten | 03-01-2022

Vrijwilligers zijn die personen die onbetaald en onverplicht werk verrichten voor anderen – bijvoorbeeld voor uw onderneming – of voor de ma...

Onderzoek waarom uw organisatie met vrijwilligers werkt

Vrijwilligers 5 minuten | 25-05-2020

In veel organisaties staat het vrijwilligerswerk door de coronacrisis on hold. De veranderde realiteit vraagt om nadenken en keuzes maken....

Er zijn verschillende manieren om uw vrijwilligers te bedanken

Vrijwilligers 5 minuten | 02-05-2019

Vrijwilligers zijn vaak een onmisbare schakel in uw organisatie. Ze nemen u veel werk uit handen en zorgen ervoor dat uw organisatie zich ka...

Vrijwilligersregeling

Vrijwilligers Publicatiedatum 29-06-2022

Vrijwilligers zijn natuurlijk zeer welkom binnen organisaties, omdat ze gemotiveerd zijn en geen geld kosten. Maar een vrijwilliger moet voor de vrijwilligersregeling...

Erkenning en waardering van vrijwilligers

Vrijwilligers Publicatiedatum 28-12-2020

Vrijwilligers zijn vaak een onmisbare schakel in uw organisatie. Ze nemen u veel werk uit handen en zorgen ervoor dat uw organisatie zich kan inzetten voor het goede...

Heeft u een vraag over Vrijwilligers?

Renee Pauli
Renee Pauli
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Vrijwilligers?

Renee Pauli
Renee Pauli
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie