Kan de OR een bijdrage leveren aan vrijwilligersbeleid?

26 juli 2019

In onze organisatie zijn al enige tijd vrijwilligers actief. De organisatie heeft echter geen vrijwilligersbeleid. Onze OR zou hier een bijdrage aan willen leveren. Kan onze OR hier een rol in spelen?

Uw ondernemingsraad kan inderdaad zelf het initiatiefrecht gebruiken om vrijwilligersbeleid te ontwikkelen en ingevoerd te krijgen (artikel 23 WOR). Het is verstandig om uw bestuurder hier van tevoren van op de hoogte te stellen. Als hij namelijk laat weten daar geen prijs op te stellen, loopt uw OR niet het risico dat het initiatief een stille dood sterft omdat uw bestuurder er niets mee wil doen.

Bevoegdheden

Dat vrijwilligers actief zijn in de organisatie zou adviesplichtig kunnen zijn. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor de verdeling van bevoegdheden in de organisatie (artikel 25, lid 1e WOR), omdat op dat moment bepaalde taken aan vrijwilligers worden overgedragen. Als richtlijn kunt u aanhouden dat er sprake is van adviesrecht op het moment dat 10% of meer van de werknemers gevolgen ondervindt van het inzetten van vrijwilligers.

Betaald werk

Een aandachtspunt voor de OR is dat de vrijwilligers geen betaald werk overnemen en daardoor invloed hebben op de werkgelegenheid. Het vrijwilligerswerk zou dan ook om aanvullende werkzaamheden moeten gaan. Uw bestuurder is verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden van de vrijwilligers. Het instemmingsrecht van artikel 27, lid 1e WOR (aanstellingsbeleid) is niet van toepassing. Vrijwilligers gaan namelijk niet op grond van een arbeidsovereenkomst in de organisatie werken.