Commissie beoordeelt contracten Wet DBA

18 april 2016 | Door redactie

Een commissie is vanaf 15 april gaan controleren of de Belastingdienst op de juiste manier overeenkomsten beoordeeld heeft in het kader van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). Dit heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën bekendgemaakt.

De Commissie (model)overeenkomsten die onlangs is ingesteld door staatssecretaris Wiebes controleert de werkwijze van de Belastingdienst in het kader van de Wet DBA. Per 15 april toetst de commissie of de (model)overeenkomsten voldoen aan de eisen die in de Wet DBA (tools) gesteld worden. Naar aanleiding van het resultaat van die toets kan de commissie aanbevelingen doen. Eerder bleek al dat de Belastingdienst onjuiste voorbeeldovereenkomsten had gepubliceerd.

Niet alle overeenkomsten worden beoordeeld

Hoewel de commissie toegang krijgt tot alle overeenkomsten, mag zij zelf bepalen hoeveel ze er zal beoordelen om een uitspraak te kunnen doen over de kwaliteit van de beoordelingen van de Belastingdienst. De Commissie moet vóór 31 december 2016 haar eindrapport uitbrengen aan de staatssecretaris. De bevindingen die daarin staan, zijn niet te herleiden naar individuele overeenkomsten of werkgevers.

Werkgevers mogen nog even wennen

Tot 1 mei 2017 hebben werkgevers nog de tijd om te wennen aan de nieuwe werkwijze die de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) (tools) vervangt. Pas na die datum zal de Belastingdienst gaan handhaven.