Handboek negeren wat VAR en Wet DBA betreft

18 juli 2016 | Door redactie

Organisaties die met zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) werken, kunnen het Handboek Loonheffingen van de Belastingdienst maar beter even links laten liggen. Hoewel de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) al sinds 1 mei geen zekerheid meer biedt over de fiscale status van de arbeidsrelatie, staat hij wel nog in het handboek.

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) is al sinds 1 mei 2016 van kracht, maar daar is in het Handboek Loonheffingen nog niks van te merken. In de pdf-versie van juli 2016 (tool) staat wel nog informatie over de VAR, maar nog niets over modelovereenkomsten. Werkgevers die klakkeloos het handboek volgen, lopen daardoor risico op naheffingen en boetes als zij zaken doen met een zzp’er. Tijdens de implementatiefase van de Wet DBA – die tot 1 mei 2017 duurt – is de Belastingdienst wel terughoudend met handhaven.

Zekerheid over dienstbetrekking

De enige manier voor de werkgever om vooraf zekerheid te krijgen over het al dan niet bestaan van een dienstbetrekking (tool) en het inhouden en afdragen van loonheffingen, is het werken met een goedgekeurde (model)overeenkomst (tool).