Nieuwe regels zzp’ers pas per 1 januari 2020

28 december 2017 | Door redactie

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangegeven dat het kabinet ernaar streeft om de vervanger van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) per 1 januari 2020 in werking te laten treden.

De Wet DBA volgde in mei 2016 de Verklaring arbeidsrelatie op. De Wet DBA zorgde echter vanaf het begin al voor veel onduidelijkheid en onrust. De Belastingdienst beloofde daarom om de wet tot juli 2018 niet te handhaven. Het regeerakkoord 2017 (tool) draaide hem helemaal de nek om. Daarin is opgenomen dat de Wet DBA wordt vervangen door een nieuwe wet. De opvolger van de Wet DBA moet zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en de partijen die met hen in zee gaan, de zekerheid geven dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Aan de andere kant moet schijnzelfstandigheid in de kiem worden gesmoord.

Nieuwe plannen voor vervanger

In het regeerakkoord zijn al de nodige nieuwe plannen voor de vervanger van de Wet DBA aangekondigd. Het kabinet wil voor de uitwerking daarvan begin 2018 met de sociale partners en veldpartijen in overleg treden.