Opening meldpunt wet DBA voor zelfstandigen

3 oktober 2016 | Door redactie

Om zicht te krijgen op de ongewenste en onvoorziene arbeidsmarkteffecten door de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) opent de Belastingdienst vanaf 17 oktober een speciaal klachtenmeldpunt voor zelfstandigen.

Staatssecretaris Wiebes van Financiën neemt naar aanleiding van de voortgangsrapportage over de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) op korte termijn enkele extra acties. Eén van deze acties is het opzetten van een meldpunt bij de Belastingdienst. Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en hun opdrachtgevers kunnen vanaf 17 oktober met hun Wet DBA-klachten terecht bij dit speciale meldpunt. De regering hoopt hiermee zicht te krijgen op de ongewenste en onvoorziene effecten als gevolg van de invoering van de Wet DBA.

Aanpakken van klachten in tweede implementatiefase

Bij het speciale meldpunt van de fiscus kunnen zzp’ers en hun opdrachtgevers melding maken van knelpunten via een online digitaal formulier. Eén van de problemen is de lange doorlooptijd van de beoordeling van de individuele modelovereenkomst door de Belastingdienst. Op basis van de meldingen worden de klachten geïnventariseerd die in de tweede helft van de implementatiefase (tool) tot 1 mei 2017 kunnen worden aangepakt.