Uitstel sancties Wet DBA in Handboek Loonheffingen

14 december 2016 | Door redactie

In het Handboek Loonheffingen 2016 van de Belastingdienst staat sinds kort dat de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) wordt uitgesteld tot 1 januari 2018. De opschorting zou eigenlijk in een beleidsbesluit worden geregeld.

Toen bekend werd dat de handhaving van de Wet DBA uitgesteld wordt tot 1 januari 2018, zou dit uitstel opgenomen worden in een beleidsbesluit. Dat is echter niet gebeurd: het is alleen vermeld in de online versie van het Handboek Loonheffingen (tools) van de Belastingdienst. In het Tweede Kamerdebat over de opschorting bleek dat deze omschrijving volgens een aantal partijen te vaag is.

Geen expliciete informatie in Handboek

Hoewel werkgevers mogen uitgaan van de informatie in het Handboek Loonheffingen, staat in de nieuwe informatie over de Wet DBA nergens expliciet beschreven in welke situaties de Belastingdienst gaat handhaven en in welke situaties niet. In paragraaf 1.1.6 van het Handboek staat wel welke werkgevers gezien worden als kwaadwillende. Dat is het geval als ‘een werkgever opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat hij weet – of had kunnen weten – dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking’.

Beleidsbesluit volgens Wiebes geen meerwaarde

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft in het debat aangegeven dat hij de afspraken over opschorting van handhaving en over kwaadwillende werkgevers wel had willen vastleggen in een beleidsbesluit, maar dat volgens juristen dit soort handhavingsstrategiën niet in een wettelijke regeling thuishoren, maar in het Handboek Loonheffingen 2016 (tool). Werkgevers hebben daardoor volgens hem genoeg rechtszekerheid en hoeven zich dus geen zorgen te maken over handhaving – tenzij ze kwaadwillend zijn natuurlijk. 

Bijlagen bij dit bericht

Wet DBA
E-learning | VideoCollege 6 minuten