Werken op kantoor vraagt om gezond binnenklimaat

Werk op kantoor lijkt op het eerste gezicht weinig risico’s met zich mee te brengen. Toch kan het binnenklimaat risico’s opleveren voor de gezondheid van kantoormedewerkers. Goede ventilatie is niet alleen belangrijk om de verspreiding van virussen tegen te gaan.

4 juni 2021 | Door redactie

Het binnenklimaat van een gebouw omvat verschillende zaken. Het gaat over temperatuur, ventilatie, de kwaliteit van de lucht, luchtvochtigheid, licht en uitzicht. Hoe beter het binnenklimaat van een kantoor is ingericht, hoe productiever de werknemers in de organisatie zullen zijn. De productiviteit kan met een goed binnenklimaat dus stijgen. Maar ook de omgekeerde situatie kan zich voordoen: het binnenklimaat kan namelijk de productiviteit van werknemers flink omlaaghalen en zorgen voor gezondheidsklachten. Daarom is het belangrijk aandacht te hebben voor eventuele klachten van werknemers over de temperatuur of droge lucht.

Invloed klimaat op gezondheid

Het is lastig om aan te geven wat precies de invloed is van het binnenklimaat op de gezondheid van werknemers. Meestal worden er metingen gedaan naar aanleiding van klachten die optreden bij medewerkers. Maar het is niet altijd zo dat de klachten na aanpassingen verdwijnen. Want zelfs als de luchtvochtigheid binnen de norm valt, kan de werknemer nog klachten houden. De klachten hebben misschien een andere oorzaak. Het kan zijn dat een bureau niet in de juiste positie staat ten opzichte van het raam. Als een werknemer dan bij het beeldschermwerk te veel tegenlicht heeft, kan dit bijvoorbeeld hoofdpijn veroorzaken.

De elementen van het binnenklimaat

Het is belangrijk om bij individuele klachten te starten bij de klachten van de werknemer. Daarvoor kunt u hem het beste naar de bedrijfsarts sturen. Die inventariseert wat de klachten zijn en wat de oorzaak kan zijn. De bedrijfsarts kan eventueel doorverwijzen naar een arbeidshygiënist om metingen te doen. Hebben meer werknemers klachten, dan kunt u een arbeidshygiënist inschakelen om de klachten te inventariseren. Die kijkt dan wanneer, hoe vaak en waar de klachten zich voordoen. De arbeidshygiënist kan ook de arboprofessional, de preventiemedewerker en de gebouwbeheerder adviseren over maatregelen.

Bijlagen bij dit bericht