Is een sollicitatieprocedure zonder interne werving toegestaan?

22 juli 2019

Bij ons worden regelmatig vacatures vervuld zonder dat de werknemers kunnen solliciteren. Klopt dat en wat kan de OR doen?

Er bestaat geen wettelijke verplichting om voor openstaande vacatures eerst intern te werven. Zo’n verplichting kan wel zijn opgenomen in de geldende cao of het personeelsreglement van uw organisatie. In die gevallen moet de ondernemingsraad toezien op de correcte naleving. Is er niets geregeld, dan kan de ondernemingsraad gebruikmaken van het initiatiefrecht (artikel 23, lid 3 WOR) en zo’n regeling voorstellen.

Instemming

Neemt de bestuurder dat voorstel over, dan heeft de OR instemmingsrecht op de precieze inhoud van zo’n regeling. Deze valt immers onder het aanstellingsbeleid (artikel 27, lid 1e WOR). Omdat u uw instemmingsrecht pas kunt uitoefenen als er een conceptregeling ligt, moet u eerst de bestuurder overtuigen van het voordeel van zo’n regeling. Als dat niet lukt, komt er helemaal geen instemmingsverzoek. De ondernemingsraad zal zich dus eerst moeten afvragen of het wel wenselijk is eigen werknemers een streepje voor te geven en waarom. Vroeger was dat vanzelfsprekend. Het is een goedkope procedure, de organisatie weet veel beter wat de kandidaat in zijn mars heeft en doorgroeimogelijkheden stimuleren werknemers om te blijven.

Diversiteit

Tegenwoordig speelt het diversiteitsbeleid echter een steeds grotere rol. Het is goed voor een organisatie om ‘fris bloed’ binnen te halen en dan liefst arbeidskrachten die verschillen van de huidige werknemers. Als de diversiteit binnen de organisatie beperkt blijft tot de lagere functies en het niveau daarboven wordt gevuld met de al aanwezige arbeidskrachten, duurt verandering op zijn minst langer.