OR adviseert niet voor niets bij investering

19 augustus 2022 | Door redactie

De ondernemingsraad (OR) heeft niet voor niets adviesrecht als de bestuurder een belangrijke investering wil doen (artikel 25, lid 1h WOR). Zo’n investering kan nu eenmaal vergaande gevolgen hebben voor de organisatie – in positieve, maar ook in negatieve zin. Om de bestuurder goed te kunnen adviseren, is het van belang dat de adviesaanvraag compleet is.

Vraagt de bestuurder de OR om advies, bijvoorbeeld voor een belangrijke investering (artikel 25, lid 1h WOR), dan is het van groot belang dat de adviesaanvraag volledig is. Een adviesaanvraag (tool) moet aan bepaalde eisen voldoen en alle benodigde informatie bevatten, zoals het doel van de plannen, de gevolgen voor de organisatie en werknemers en de maatregelen die de bestuurder neemt om die (negatieve) gevolgen te beperken of weg te nemen. Dat is zeker bij plannen voor een belangrijke investering cruciaal. Zo’n investering kan immers flinke gevolgen hebben voor de organisatie. De OR wil dus goed kunnen beoordelen of de investering het geld wel waard is en een kritische gesprekspartner voor de bestuurder kunnen zijn. Als de bestuurder de OR bij de adviesaanvraag niet alle informatie verstrekt, kan de raad de adviesaanvraag niet zorgvuldig beoordelen en dus niet in behandeling nemen. Een onvolledige adviesaanvraag kan dus tot flinke vertraging leiden. 

Onvolledige adviesaanvraag kan tot vertraging leiden

Is de adviesaanvraag voor de investering onvolledig (artikel), dan kan de OR het beste bij de bestuurder aangeven dat de raad de aanvraag pas in behandeling kan nemen als deze compleet is. De OR kan daarbij aangeven welke informatie of gegevens ontbreken, zodat de bestuurder deze alsnog zo snel mogelijk kan aanleveren. Het adviestraject en daarmee ook de uitvoering van de plannen, kan hiermee dus vertraging oplopen. De bestuurder zal daar niet blij mee zijn, maar de OR kan het risico niet nemen om advies uit te brengen op basis van een aanvraag waarbij mogelijk cruciale informatie ontbreekt. Dat zou immers kunnen leiden tot een advies dat in de praktijk helemaal verkeerd uitpakt, met alle nadelige gevolgen van dien. Bij een onvolledige aanvraag is het bovendien ook de vraag waarom dat zo is. Heeft de bestuurder zelf wel goed over (de financiële gevolgen van) de investering nagedacht? Door het adviesrecht van de OR te stroomlijnen (toolbox) kunnen bestuurder en OR onnodige vertraging voorkomen.

Een investering biedt de OR ook kansen

Een voorgenomen grote investering heeft altijd ook personele gevolgen. De OR kan de verplichte adviesaanvraag dus ook gebruiken om iets van waarde voor een deel van het personeel te bereiken. Denk aan bijscholing die verband houdt met de nieuwe voorziening, werkgelegenheidsaspecten en verbetering van arbeidsomstandigheden die tegelijkertijd plaats kan vinden. Ook al rept de adviesaanvraag met geen woord over deze zaken, het staat uw OR vrij om dit aan de orde te stellen in het overleg over de investering en op te nemen in zijn eindadvies.