OR houdt overname via de rechter tegen

26 februari 2015 | Door redactie

Uw OR heeft adviesrecht bij een overname van uw organisatie. Onlangs stapte een OR naar de Ondernemingskamer (OK) om een besluit tot zo’n overname tegen te gaan. De aandelen van de eigen organisatie zouden worden verkocht en de organisatie moest daarbij tien jaar lang korting geven aan de voormalige eigenaren. Iets waardoor de organisatie z’n eigen overname betaalde.

In deze rechtszaak was de OR naar de Ondernemingskamer gestapt om het besluit tot overname van het medisch diagnostisch centrum  aan te vechten. De twee stichtingen die aandeelhouder waren, wilden hun aandelen namelijk aan een ander ziekenhuis overdragen. De voorwaarde bij de aandelenoverdracht was dat het medisch diagnostisch centrum tien jaar lang flinke kortingen op zijn tarieven voor diagnostische onderzoeken moest geven. De OR vond dat de onderneming daardoor eigenlijk zijn eigen overname bekostigde.

Geen sociaal plan voor de reorganisatie

Ook bleek dat er niet alleen sprake was van een overname van aandelen, maar dat aansluitend op de overname ook een reorganisatie zou plaatsvinden. Daar zouden de werknemers direct in terechtkomen, terwijl er geen sociaal plan was opgesteld. De gevolgen voor de werknemers waren volgens de OR dan ook onvoldoende uitgezocht door de bestuurder. Verder waren zowel de OR als het management enthousiast over een andere partij om het medisch centrum over te nemen, maar bij het besluit was dit advies niet opgenomen. Volgens de OR hadden de aandeelhouders redelijkerwijs niet tot het besluit kunnen komen voor de overname.

Overzicht met gevolgen voor werknemers ontbrak

De OK oordeelde dat de manier waarop de financiering van de overname tot stand is gekomen, de redelijkheidstoets niet kon doorstaan. De aandeelhouders kregen een rechtstreekse uitbetaling van de aandelen en de organisatie moest kortingen geven op zijn tarieven. De OR had aangetoond dat er onvoldoende garanties waren dat dit nadeel zouden worden goedgemaakt door de synergievoordelen van de overname. De OK was het eens met de OR en gaf aan dat de financiering vooral leek te zijn ingegeven door het belang van de aandeelhouders. Ook oordeelde de OK dat niet was voldaan aan de eis om een overzicht te geven van de gevolgen voor de werknemers en de maatregelen die daarvoor werden getroffen. De ondernemer had het besluit niet in redelijkheid genomen en moest het intrekken.
Ondernemingskamer Amsterdam, 17 december 2014, ECLI (verkort): 5431