Adviesrol van de OR gebruiken bij sociaal beleid

Stappenplan

PDF 225.87 kb

publicatiedatum 08-08-2019

Download deze tool
Sociale informatie uit de onderneming geeft aan wat de onderneming investeert in sociale voorzieningen. Bij (bewust) ontbrekend sociaal beleid kan de ondernemingsraad (OR) gebruikmaken van een adviserende rol. Hij kan met de onderneming en bestuurder in overleg gaan met betrekking tot het sociaal beleid. Dit stappenplan neemt de stappen door die de OR kan nemen om vanuit de adviserende rol een sociaal beleid vorm te geven of te verbeteren.