Voorgenomen besluit en adviesaanvraag toetsen

Checklist

PDF 68.80 kb

11-06-2021

Download deze tool
Sommige browsers blokkeren het invullen van interactieve pdf’s. De tool openen in een programma of app voor pdf’s is meestal de oplossing.
Gebruik deze checklist om te toetsen of sprake is van een voorgenomen besluit en of de adviesaanvraag voldoet aan de formele eisen.

De ondernemingsraad (OR) moet goed in de gaten houden of de bestuurder wel aan zijn verplichting voldoet om een adviesaanvraag in te dienen, als dat volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) verplicht is.

Als er een adviesaanvraag ingediend wordt, moet deze voldoen aan de minimale wettelijke eisen.Meer informatie over het adviesrecht van de OR vindt u in de toolbox Stroomlijn het adviesrecht van de OR.