AVG: Back-up met persoonsgegevens schept speciale situatie

13 november 2018 | Door redactie

Onder de AVG mag een klant of betrokkene een verwijderingsverzoek doen. Honoreren van dit verzoek kan tot nieuwe vragen leiden, want is uw organisatie dan verplicht om de gegevens van die persoon ook uit de back-up te wissen?

Organisaties kunnen geconfronteerd worden met een verwijderingsverzoek van een klant of relatie. Als het gaat om onjuiste, verouderde of niet langer relevante data, moet een organisatie daaraan voldoen. Daar kan bijvoorbeeld sprake van zijn als iemand vier jaar geleden een aankoop heeft gedaan en in de tussentijd geen contact meer heeft gehad. Als de gegevens ook niet meer vanwege een andere wettelijke verplichting bewaard hoeven te worden - denk aan belastingtechnische redenen - dan moeten de persoonsgegevens gewist worden.

Bedrijfscontinuïteit

Maar hoe zit het in dat geval met een back-up? IT-jurist Arnoud Engelfriet is van mening dat de gegevens niet uit de back-up (tools) verwijderd hoeven te worden. Volgens hem is het doel van de back-up om na een IT-probleem de boel weer snel op poten te kunnen hebben. Dat doel dient de bedrijfscontinuïteit en daar heeft de AVG (tool) geen problemen mee. Wél is het zo dat door het herstellen van de back-up ook verwijderde persoonsgegevens weer teruggezet worden. Dat is uiteraard niet de bedoeling, en organisaties moeten dus een procedure klaar hebben liggen om eenmaal verwijderde gegevens na het herstellen van de back-up opnieuw te verwijderen.

Persoonsgegevens opnieuw wissen

Er moet dus een centraal bestand zijn waar verwijderingsverzoeken worden opgeslagen. Dat bestand moet meelopen in de back-up. Daarnaast moet er iemand voor verantwoordelijk zijn dat na een ‘restore’ de vanaf het moment van de laatste back-up verwijderde persoonsgegevens opnieuw gewist worden.

Bijlagen bij dit bericht

AVG: het recht om vergeten te worden
E-learning | VideoCollege 7 minuten
AVG: functionaris voor de gegevensbescherming
E-learning | VideoCollege 8 minuten