AVG duidelijk over eisen aan inzageverzoek

17 december 2018 | Door redactie

De Autoriteit Persoonsgegevens neemt geleidelijk aan diverse organisaties op de korrel om te bekijken of deze wel voldoen aan de eisen uit de AVG. Zo is er twijfel of de BKR wel de juiste procedure hanteert bij het behandelen van inzageverzoeken.

Bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) wordt informatie over leningen en schulden van particulieren vastgelegd. Organisaties kunnen deze opvragen om te bepalen hoe kredietwaardig iemand is. De betrokken persoon zelf kan ook een inzageverzoek doen om na te gaan wat er over hem is opgeslagen. Het lijkt erop dat het BKR hierbij niet de juiste procedure volgt (tool). Zo is er een snelle en een trage manier om aan de gewenste informatie te komen. De snelle procedure kost tussen de € 4,95 - € 12,50. Voor de gratis langzame procedure moet de aanvrager geduld oefenen: de wachttijd kan oplopen tot vier weken. Bovendien moet degene die de gratis optie kiest zijn aanvraag op papier doen, terwijl het betaalde verzoek gewoon digitaal kan.

Duidelijke eisen in AVG

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) stelt dat deze aanpak om meerdere redenen in strijd lijkt met de eisen uit de AVG. Organisaties die bij het behandelen van inzageverzoeken willen voldoen aan die eisen moeten:

  • de gegevens in principe zonder kosten beschikbaar stellen tenzij het nodig is om veel kopieën te maken;
  • de informatie zo snel mogelijk opzoeken en doorsturen. Dit mag maximaal een maand duren, maar de AP wijst erop dat betaalde verzoeken wél snel verwerkt worden. Organisatorisch is het dus blijkbaar wel mogelijk.
  • zorgen dat een verzoek altijd elektronisch gedaan kan worden.
  • geen beperking van ‘eenmaal per jaar’ hanteren (zoals het BKR doet). De AVG stelt dat inzageverzoeken ‘met redelijke tussenpozen’ gedaan kunnen worden. Deze termijn wordt niet nader gespecificeerd, maar blijkbaar vindt de AP een jaar niet redelijk.

Bijlagen bij dit bericht

AVG: een introductie
E-learning | VideoCollege 14 minuten
AVG: Rechten van betrokkenen en wat u daaraan moet doen
E-learning | VideoCollege 11 minuten
AVG: het recht om vergeten te worden
E-learning | VideoCollege 7 minuten